Werkzaamheden elektriciteitsstation Burgum

Liander, TenneT en ENGIE maken het elektriciteitsnetwerk in Burgum en omgeving klaar voor de toekomst. Daarom worden de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd op en rond het elektriciteitsstation aan de Koumarwei 2.

Het elektriciteitsstation in Burgum is een belangrijke schakel in het elektriciteitsnet in de regio. Het station is bijna 50 jaar oud. Belangrijke onderdelen van het station zijn op leeftijd en moeten worden vervangen. Daarnaast wordt het elektriciteitsstation verzwaard. Dat is nodig omdat er steeds meer energie wordt opgewekt en gebruikt.

Waar werken we aan?

  • Zonneparken aansluiten op het station. In de regio wordt veel energie opgewekt in zonneparken. Deze moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
  • Spanning omzetten naar het juiste niveau. We plaatsen nieuwe transformatoren op het elektriciteitsstation die de spanning omzetten naar het juiste niveau, zodat de elektriciteit over het net getransporteerd kan worden.
  • Meer transportcapaciteit. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit groeit. Daarom moet er meer elektriciteit worden getransporteerd over het net. We vervangen oude onderdelen en leggen nieuwe kabelverbindingen aan.
  • Energie opslaan. Als er meer duurzame energie in de regio wordt opgewekt dan op dat moment nodig is, kan het overschot worden opgeslagen in een batterij en weer op het net worden gebracht als er vraag naar is. Zo gaat er zo min mogelijk duurzame energie verloren.

Planning

Voorlopige planning
Wat gaat Liander doen?
Augustus 2023Aanleg tweede inrit (A). Ook plaatst Liander een nieuw gebouw voor 20kV elektrische installaties en drie transformatorruimtes (B)
2024TenneT legt 3 nieuwe ondergrondse kabelverbindingen tussen het 110kV station van TenneT en het 20kV station van Liander (C)
2024-2026Tennet vervangt verschillende onderdelen in de 110kV schakeltuin en legt hier nieuwe velden aan (D)
2023-2027TenneT vervangt verschillende onderdelen in de 220kV schakeltuin, legt hier nieuwe velden aan en plaatst een derde 220/110kV transformator (E)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Informatie en contact

Liander, TenneT en ENGIE informeren de omgeving per brief en via de website van de gemeente. Ook organiseren we op 5 oktober gezamenlijk een informatiebijeenkomst. Hieronder vindt u de communicatie die tot nu toe is gedeeld met de directe omgeving van het elektriciteitsstation:

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via burgum@liander.nl.