Uitbreiding stroomnet van Biddinghuizen centrum

Om vandaag en in de toekomst veilig en betrouwbaar energie te kunnen blijven gebruiken in het centrum van Biddinghuizen, breiden we de komende tijd het stroomnet van deze buurt uit. Daarvoor plaatsen we extra elektriciteitsruimtes en leggen we nieuwe kabels aan.

Wat gaan we doen?

We leggen in totaal 9 km nieuwe stroomkabels en plaatsen 3 nieuwe en verwijderen 2 bestaande elektriciteitsruimtes. Bij een deel van de woningen vervangen we verouderde huisaansluitingen. Dat zijn de kabels tussen het stroomnet en de meterkast van uw woning. Tijdens de werkzaamheden verdelen we het werkgebied in verschillende delen die we achter elkaar aanpakken. Zo blijft de buurt zo goed mogelijk bereikbaar. 

Aannemer Van Gelder voert het werk voor ons uit. We starten in maart met de eerste werkzaamheden. 

Waar gaan we werken


Planning

Wanneer gaan we werken
Wat gaan we doen
Augustus - oktober 2024werkzaamheden fase 1
November - december 2024werkzaamheden fase 2
mei - juli 2024werkzaamheden fase 3

Meer weten?


Contact

Heeft u nog een andere vraag over de voorbereiding, planning of uitvoering van het werk?  
Neem dan contact op met onze Klantenservice op 088 - 542 64 44. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
Het project is bekend onder nummer: 0268409.