Nieuw elektriciteitsstation Zaandam - Dovenetelweg

Dovenetelweg

Het elektriciteitsnet in Nederland is betrouwbaar, maar nog niet klaar voor de snel groeiende vraag naar en het aanbod van elektrisch vermogen. In een groot deel van Noord-Holland kunnen op dit moment geen nieuwe woonwijken en grootverbruikers, zoals bedrijven en supermarkten, op het net worden aangesloten. Daarom breiden we het elektriciteitsnet in de regio flink uit. Dat doen we door nieuwe stations te bouwen, door bestaande stations uit te breiden en door nieuwe kabelverbindingen te leggen. Dit speelt ook op het elektriciteitsstation in Zaandam-Noord (Kogerveld).

Wat gaat Liander bouwen?

Het nieuwe elektriciteitsstation bestaat uit een gebouw van ongeveer 30 meter lang, 20 meter breed en 10 meter hoog. In het gebouw komen drie transformatoren van elk 40 MVA die de energie omzetten van een hoge spanning (50 kilovolt) naar een lagere spanning (10 kilovolt), zodat deze verder verspreid kan worden naar woonwijken en bedrijven. Er komt een hekwerk om het terrein heen.

Waar komt het nieuwe elektriciteitsstation?

Het nieuwe elektriciteitsstation komt op de locatie aan de Dovenetelweg 116, waar kinderdagverblijf Fleurig gevestigd was. Liander en de gemeente Zaanstad hebben meerdere locaties onderzocht. De locatie aan de Dovenetelweg is de enige geschikte locatie. 

Voor de bepaling van de locatie is rekening gehouden met randvoorwaarden en belemmeringen:

Randvoorwaarden

  • Locatie moet groot genoeg zijn 36x64 meter.
  • Locatie moet liggen in een straal van 500 meter van de bestaande locatie.
  • Locatie in eigendom Zaanstad of Liander.
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor ondergrondse kabels.
  • Voldoende afstand tot woningen.

Belemmeringen

  • Bestaande gebouwen.
  • Spoor- en snelwegen.
  • Hoogspanningslijnen.
  • Water en dijken.
  • Groen en natuur

Hoe komt het gebouw eruit te zien? 

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Liander en gemeente Zaanstad vinden het betrekken van de omgeving belangrijk. Een elektriciteitsstation moet aan veel technische, ruimtelijke en juridische eisen voldoen, maar er blijven wat keuze over voor de omwonenden om mee te denken over de inrichting van het terrein. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: plaatsen van bankjes, bossage en bloemen, muurschildering. Over de invulling van de participatie rondom de landschappelijke inpassing, volgt later meer informatie.

Contact en Downloads

We informeren de omgeving via verschillende kanalen. Waaronder deze website, informatiebijeenkomsten en brieven. Hieronder vind u deze informatie:

Bewonersbrief Uitnodiging inloopavond 3 juli 2023
Posters inloopavond 5 juli 2023

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen met Gert-Jan Goelema via gert-jan.goelema@qirion.nl.