Wanneer is een extra meetpunt nuttig?

Wanneer is een extra meetpunt nuttig?

Met een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kunt u meerdere energieleveranciers op één aansluiting nemen. Hierdoor kunt u uw verbruik en/of teruglevering apart laten meten en verrekenen met verschillende energieleveranciers.

Mogelijke toepassingen voor een extra meetpunt

Voor diverse klantgroepen is de mogelijkheid van één of meerdere extra meetpunten interessant. Enkele voorbeelden zijn:

 • Bedrijven die openbare laadpalen aanbieden bij (winkel)bedrijven. Aanbieders van laadpalen kunnen het beheer en de administratie volledig van het (winkel)bedrijf scheiden.
 • Leasemaatschappijen met elektrische auto's.
 • Zonne-coöperaties kunnen gebruik maken van de bestaande aansluiting van het gebouw waarop de panelen worden gelegd. Gebouweigenaren kunnen hun eigen leverancier blijven kiezen en de bestaande aansluiting wordt hierdoor beter benut.
 • Kantoorverzamelgebouwen met verschillende huurders. De hurende bedrijven delen dan de aansluiting en kunnen zelf een eigen leverancier kiezen.

Volgens de wet zijn extra meetpunten niet toegestaan voor bewoning, zoals bij studentenhuizen of onderhuur.
In eerste instantie is het misschien nog niet interessant voor alle kleinverbruik klantgroepen. Maar met de ontwikkelingen in de energietransitie zal dit snel veranderen. 

Wat kost een extra meetpunt voor een kleinverbruikaansluiting?

Bekijk hier de kostenDe kosten van een extra meetpunt bestaan uit het eenmalig aanpassen van de aansluiting. Daarnaast wordt er jaarlijks via de leverancier van de primaire aansluiting een aanvullend tarief per meetpunt in rekening gebracht voor de meterhuur.

Meerdere meetpunten. Eén aansluit- en transportovereenkomst!

Houd er rekening mee dat indien u meerdere meetpunten aanvraagt, deze altijd tot uw aansluiting gaan behoren. Als u uw meetpunten door een derde laat gebruiken, maak dan goede afspraken. Want u blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst en moet ons vrijwaren voor eventuele claims van derden die uw meetpunten gebruiken. Wij kennen deze derden immers niet en hebben daar geen overeenkomst mee.

Veelgestelde vragen

 • Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarin een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) uitkomst kan bieden; 
  •    U wilt voor het terugleveren en afnemen van energie een andere energieleverancier contracteren. Dit is handig wanneer u bij een andere leverancier een hogere vergoeding krijgt voor het terugleveren van energie.
  •    In geval van duurzame opwek: Als u op een dak zonnepanelen plaatst om zo elektriciteit op te wekken. Door een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kunt u onafhankelijk van de dakeigenaar een energieleverancier kiezen om de opgewekte  energie af te rekenen. 
  •    In geval van afname: een klant deelt zijn bedrijf/terrein met een andere partij. Ook de aansluiting wordt gedeeld, omdat dit voordeliger is qua kosten. Door middel van een extra meetpunt kan elke partij, onafhankelijk van elkaar, zelf een energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit. 
  •    In geval van een laadpaal: een klant heeft een laadpaal van een andere partij op zijn eigen terrein staan. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpaal zelf zijn energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.
   

 • Op een kleinverbruikaansluiting mogen er maximaal 5 extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) zijn.

 • In principe is elke bemeten aansluiting geschikt voor een extra meetpunt, maar er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik ervan: 

  • Voor het extra meetpunt wordt geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten door de Netbeheerder. Wel worden alle extra meetpunten opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt).
  • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen.
  • Alle extra meetpunten moeten in dezelfde meterkast als de bestaande aansluiting (primair allocatiepunt) aangebracht kunnen worden.
  • Op een kleinverbruikaansluiting (tot 3 x 80 ampère) mogen er maximaal 5 extra meetpunten zijn.
  • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ.
  • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn.
  • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur.
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract met een energieleverancier zijn.
  • Heeft u een 1 fase aansluiting, dan kan het 2e meetpunt ook alleen een 1 fase aansluiting zijn.
  • Heeft u een 3x25 A  aansluiting dan is voor het 2e meetpunt  alleen 3x25 A mogelijk. (1x40 A is niet mogelijk)
  • Heeft u een 3x35 A aansluiting, dan heeft u voor het 2e meetpunt de keuze uit een 1x40 A of 3x25 A aansluiting.
 • Ja, met een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kan dat. Het extra meetpunt, en dus ook de bijbehorende EAN-code, vraagt u zelf aan als gebruiker van de aansluiting. Houdt er rekening mee dat het extra meetpunt onderdeel wordt van uw contract. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de aansluiting als geheel, inclusief de extra meetpunten. U kunt de EAN-code van het extra meetpunt verstrekken aan de andere partij, zodat deze zelf een contract kan afsluiten met een energieleverancier naar keuze. De netbeheerder communiceert alleen met de klant van de aansluiting. Dit geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij een van de extra meetpunten contractloos is. U bent zelf verantwoordelijk om eventuele derde partijen, die van zijn uw aansluiting gebruik maken, te informeren over communicatie vanuit de netbeheerder.

 • Een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) mag niet gebruikt worden voor bewoning en is alleen toegestaan binnen de grenzen van één WOZ . Dit is in het kadaster vastgelegd.

 • De kosten zijn opgebouwd uit een eenmalig tarief voor het realiseren van het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) en een periodiek tarief voor de meterhuur. De eenmalige kosten worden door uw netbeheerder in rekening gebracht, de periodieke kosten worden door de energieleverancier in rekening gebracht aan de contractant op het primair allocatiepunt.