Uitbreiding elektriciteitsnet Leeuwarden West

Uitbreiding elektriciteitsnet Leeuwarden West

Het net in het voedingsgebied rondom Leeuwarden West is overbelast. Daarnaast  zijn er van bedrijven aanvragen binnen gekomen voor het leveren van (meer) vermogen. Ook voorzien we de komende jaren verdere toename in decentrale opwek in het distributienet. In het gebied wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet uitgebreid door de aanleg van een 10 kV-ringverbinding. Vijf bestaande middenspanningsruimtes worden vervangen en 5 nieuwe middenspanningsruimtes worden geplaatst. Op deze manier kunnen we ook klanten gerelateerd aan het Cambuurstadion tijdig aansluiten.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen? Status
Maart 2022 – maart 2023 Voorbereidende werkzaamheden (inclusief aanvragen vergunningen) In uitvoering
Voorjaar 2023 Start werkzaamheden Gepland
Voorjaar 2025 Verwachte einddatum werkzaamheden Gepland


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Programma NuLelie

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in Leeuwarden is onderdeel van het programma NuLelie. In dit Liander programma worden meerdere middenspanningsverbindingen gerealiseerd en waar nodig compacte stations vervangen of nieuw geplaatst. Het programma heeft een omvang van circa 37 projecten met ruim 2.100 km kabels en circa 300 compacte stations. Hier in Leeuwarden gaan we het elektriciteitsnet aanpassen door het verzwaren van de infrastructuur. Op deze manier kunnen we de transportbeperkingen en overbelastingen opheffen en het net tot 2035 in dit gebied toekomstvast maken. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn op 31 december 2025.

Dit alles doen wij omdat het Nederlandse elektriciteitsnet tot de betrouwbaarste ter wereld behoort. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Wij treffen maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in Friesland en de Noordoostpolder nodig.
 

Meer over programma NuLelie lees je op de pagina: Programma Netuitbreiding Lelie

Veelgestelde vragen

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Alsema – Van Vulpen

  • Op dit moment wordt u op de hoogte gehouden via deze projectenwebsite.

  • Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Liander mevrouw Diana Scheer via diana.scheer@alliander.com 

  • Meer over het gehele programma NuLelie leest u op de pagina: Programma Netuitbreiding Lelie