Liander werkt aan het gasnet in Hilversum

Liander werkt in Hilversum

Liander vervangt voor 2032 oude grijs gietijzeren gasleidingen in heel Nederland. Zo ook in de Sint Vitusbuurt Hilversum. Hier vervangen wer ongeveer 2 km aan leidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden.

De werkzaamheden kunnen overlast in uw buurt veroorzaken. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, de planning, het verkeersplan per fase en wat dit voor u betekent.

Fasering van de werkzaamheden

 

Fase Wat gaat Liander doen?
Fase 1 = gereed 

Vervangen van de gasleidingen in de Sint Vitusstraat

Fase 2 = gereed

Vervangen van de gasleidingen in de Faisantenstraat

Fase 3 = gereed

Vervangen van de gasleidingen in de Pauwenstraat

Fase 5 = gereed

Vervangen van de gasleidingen in de Diamantstraat

Fase 6 = gereed

Vervangen van de gasleidingen in de Kerklaan

Fase 7 = uitgesteld naar 2024, exacte datum nog niet bekend

Vervangen van de gasleidingen in de Sint Annastraat

Fase 8 = gereed

Vervangen van de gasleidingen in de Sint Vitusstraat

Fase 1 noord = uitgesteld naar 2024, exacte datum nog niet bekend

Vervangen van de gasleidingen in de Hoenderweg, Wandelpad

Fase 2 noord = uitgesteld naar 2024, exacte datum nog niet bekend

Vervangen van de gasleidingen in de Jan van Beierenstraat en Roosendaalstraat

Verkeersplan

Voor een aantal fases hebben wij een verkeersplan opgesteld:

In de andere fases plaatsen we alleen borden met parkeerverboden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op de Klantenservice van Liander via 088 – 542 64 44 (ook buiten kantooruren).

Veelgestelde vragen

 • Als er werkzaamheden aan het gasnet gedaan worden, halen we tijdelijk de druk van de gasleidingen af, zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. U krijgt hierover ongeveer 3 werkdagen van tevoren per post een brief. Hierin staat de datum en het tijdstip van de onderbreking.
  Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een gasonderbreking.

  Incidenteel moeten er voorafgaand aan de gaswerkzaamheden ook werkzaamheden bij mensen thuis plaatsvinden. Als dit het geval is, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.   

   

 • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de buizen liggen. Dit is vaak in de stoep en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

  Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.

 • Heeft u een klacht over de werkzaamheden aan de gasleidingen, dan kunt u contact opnemen met het Liander Klant Contact via 088 – 542 64 44 (ook buiten kantooruren).

  Wij hebben regelmatig contact met de gemeente om de werkzaamheden in zo goed mogelijke banen te leiden.