Regel uw energieaansluiting buitenshuis

energieaansluiting buitenshuis

Meestal zit de aansluiting inclusief meter in een woning of bedrijfspand. Soms kan dat niet. Dan plaatst Liander de aansluiting en de meter buiten. In dat geval moet u zelf zorgen voor een kast waarin de aansluiting en de meter veilig zijn. Op deze pagina leest u meer over deze kast en aan welke eisen zo'n kast moet voldoen.

De buitenkast regelt u zelf

Liander levert geen buitenkasten. U bestelt deze buitenkasten bij diverse leveranciers of via uw installateur. Meer informatie vindt u op www.echteinstallateur.nl. U heeft een vergunning nodig om een buitenkast te mogen plaatsen. U vraagt deze zelf aan via uw provincie of gemeente. Gaat het om een buitenkast bij een woonboot? Dan is het belangrijk dat u met het waterschap van uw regio contact opneemt. Met hen overlegt u over het aantal aansluitingen in de buitenkast, de plaats en het straatwerk rondom de buitenkast. Is de kast geplaatst en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan plaatst Liander de aansluiting en de meter(s) binnen de daarvoor gestelde termijn.

Eisen waaraan de buitenkast moet voldoen

De buitenkast waarin uw energieaansluiting wordt geplaatst moet aan specifieke eisen voldoen. Het gaat hierbij om veiligheids- en bouwkundige eisen. Uw installateur kent deze veiligheids- en bouwkundige eisen. Is alles in orde? Dan gaan wij de aansluiting realiseren. Voldoet de buitenkast niet aan de gestelde eisen? Dan kan Liander de aansluiting niet voor u realiseren.

Het onderhoud van uw buitenkast

Voor het onderhoud van de buitenkast bent u zelf verantwoordelijk. Het is belangrijk dat uw buitenkast en uw installatie blijven voldoen aan de gestelde eisen.

Veelgestelde vragen

  • Dan maakt u met Liander afspraken over het tijdelijk afsluiten van de aansluitleiding of kabel.

  • Neem dan contact op met onze storingsdienst via telefoonnummer 0800 9009. 

  • Neem dan contact op met uw eigen installateur. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Voldoet uw buitenkast door schade of slecht onderhoud niet meer aan de gestelde veiligheidseisen dan ontvangt u een bericht van Liander.

  • Dan kan Liander beslissen de aansluiting (tijdelijk) af te sluiten.