Energiefraude bestrijden

Energiefraude

Energiefraude in de vorm van het illegaal aftappen van stroom zorgt voor onveilige en gevaarlijke situaties voor de directe omgeving.

Het komt het meest voor bij hennepkwekerijen, waarbij er kortsluiting en brand kan ontstaan. Hennepkwekerijen bevinden zich in woningen, maar ook in bedrijfspanden. Jaarlijks zijn er zo'n 80 grote woningbranden die veroorzaakt worden door hennepkwekerijen. De naastgelegen panden lopen hierbij ook vaak schade op. Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij? Meld hieronder een verdachte situatie, zodat we samen kunnen werken aan een veilige leefomgeving.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Stankoverlast? Condens op de ramen? Zo herkent u een pand waar hennep wordt gekweekt.

Meld direct een verdachte situatie

Voorkom gevaarlijke situaties zoals brand. Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij of andere verdachte situatie?

Voorkomen van energiefraude?

Samen met politie en gemeenten werken wij aan een veilige leefomgeving en beperking van schade door hennepkwekerij.

Bezwaar of opnieuw aansluiten?

Wilt u bezwaar maken tegen een factuur of wilt u een heraansluiting nadat er energiefraude is geconstateerd?

Veelgestelde vragen

  • We streven ernaar om binnen 10 werkdagen na afname van de meter een rekening te sturen. Pas na betaling van deze rekening kunt u heraansluiting aanvragen.

  • Nadat u de rekening voor energiefraude heeft betaald, kunt u heraansluiting aanvragen. We controleren eerst uw aanvraag op volledigheid en sturen deze door naar de technische afdeling. Deze nemen na ongeveer vier werkdagen contact met u op. Voor de status van uw aanvraag voor heraansluiting stuurt u ons een mail.

  • Vragen over uw rekening kunt u per mail stellen. Ook kunt u per mail een kopie van de rekening opvragen. Bijvoorbeeld als u uw rekening bent kwijtgeraakt.

  • U kunt schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum bezwaar indienen. Sluit ook alle bewijzen die u heeft bij.

  • Voor de jaarafrekeningen verwijzen wij u naar uw leverancier. Energiefraude gaat uitsluitend over ongeregistreerd verbruik.

  • Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze afdeling Netverlies & Energiefraude bereikbaar op het nummer 088 542 64 45. U kunt ons op werkdagen bereiken van 09:00 tot 15:00 uur.