Gasaansluiting verwijderen of tijdelijk afsluiten

gasaansluiting

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom stoppen we met het gebruik van aardgas en gaan we over op duurzame energie. Dat is beter voor het milieu. En het helpt de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Steeds meer mensen stappen over op duurzame energie om hun huis te verwarmen en te koken. Hierdoor krijgen wij steeds meer aanvragen voor het verwijderen van gasaansluitingen. Als u uw gasaansluiting laat verwijderen, hoeft u namelijk geen netwerkkosten meer te betalen.

Gasaansluiting verwijderen

Wilt u permanent van het gas af? Dan halen wij de gasaansluiting weg. We verwijderen de gasmeter én de aansluitleidingen compleet uit de woning. Daarnaast verwijderen we ook de leiding die vanuit uw woning naar de hoofdleiding loopt.  Dat doen we omdat dat veilig is. En omdat het beter is voor het milieu. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om leidingen die niet meer gebruikt worden uit de grond te halen. Het verwijderen van een gasaansluiting kunt u bij Liander regelen.

Betalen voor het verwijderen van de gasmeter

U betaalt voor het weghalen van de gasaansluiting een standaard tarief. We kiezen hiervoor, omdat we anders de kosten voor het verwijderen van onze  aansluiting moeten doorberekenen aan onze klanten die nog wel gas gebruiken. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met een 50/50 verdeling voor de kosten van een gasverwijdering. Dat betekent dat de kosten in de toekomst verdeeld worden over netbeheerder en klant. Wanneer dit ingaat, is nu nog niet bekend. Tot die tijd brengen wij de verwijderkosten van 777,16 euro in rekening voor laagbouw en 471,94 euro voor hoogbouw bij u in rekening. Waarom verschillen deze kosten?  Dit is met name het verschil in de omvang van de werkzaamheden. Bij hoogbouw,  zoals bijvoorbeeld een flat , moet de aansluiting zoveel mogelijk tot aan de stijgleiding (de centrale leiding die door het gebouw loopt) afgedicht en verwijderd worden. Omdat er niet gegraven hoeft te worden en vaak minder leiding verwijderd hoeft te worden, zijn de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden voor hoogbouw lager.

Tijdelijk afsluiten is geen oplossing

Alleen in tijdelijke situaties, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, kunnen we een aansluiting tijdelijk afsluiten. We zetten de hoofdgaskraan dicht en er komt een slot op. Ook hiervoor rekenen wij een tarief dat de kosten dekt. Tijdelijk afsluiten is geen structurele oplossing en geldt enkel voor een periode minder dan 1 jaar. Als u definitief van het gas af wilt, moet u de gasaansluiting laten verwijderen.

Geschillencommissie Energie

Onlangs is een van onze klanten naar de Geschillencommissie Energie gestapt. Hij vond de kosten van verwijdering te hoog en wilde geen opdracht geven voor het verwijderen van de gasaansluiting. Ondanks dat de woning van deze klant laagbouw betrof, is het oordeel van de commissie over een aantal belangrijke punten ook voor hoogbouw relevant. De commissie heeft onder andere geoordeeld dat:

 • Als u het leveringscontract met uw energieleverancier opzegt, beëindigt u ook het contract met Liander (aansluit- en transportovereenkomst). Liander mag dan met of zonder uw opdracht de noodzakelijke handelingen uitvoeren om de gasaansluiting te verwijderen. Wij mogen de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. 
 • Het verzegelen van de gasaansluiting als u definitief geen gas meer gebruikt is geen veilige eindsituatie.

Lees hier de uitspraken van de Geschillencommissie Energie

Gasaansluiting sinds 1 juli 2018

Liander legt sinds 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aan voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden.

Duurzaam verwarmen

We hebben voor u de alternatieven voor aardgas op een rij gezet.

Kosten verwijderen gasaansluiting

Wat betaalt u voor het verwijderen van uw gasaansluiting?

Onze visie

We werken pro-actief samen met stakeholders aan de warmtetransitie. Zodat keuzes passen in het energiesysteem. En we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer een klant zijn aansluiting wil verwijderen, dan verwijdert Liander de complete aansluiting, aansluitleiding, meter en netkoppeling. Wij brengen hiervoor een tarief in rekening op basis van de gemiddelde werkelijke kosten. Er is een verschil in tarief voor panden in hoogbouw en laagbouw.

  We hanteren hierbij het kostenveroorzakingsprincipe. Dit betekent dat diegenen die kosten maken (de ‘veroorzakers’) deze ook betalen. Dus laat u een gasaansluiting verwijderen? Dan betaalt u ook de kosten. Brengt Liander deze kosten niet bij u in rekening? Dan moeten deze kosten worden opgebracht door iedereen met een gas aansluiting.

 • Ja, dan geldt dat ook.

  Ook aan klanten die overstappen op een duurzaam alternatief (zoals elektrisch verwarmen of een aansluiting voor warmtelevering) voor hun gasaansluiting , brengen wij het tarief in rekening. Dit om de volgende redenen:

  Ook hier geldt dat we de kosten in rekening brengen bij degene die ze ‘veroorzaakt’.

  Wij moeten non-discriminatoir handelen en mogen daarom geen onderscheid maken op basis van de motivatie van klanten. Het is volgens ons (en volgens de huidige wet- en regelgeving) niet eerlijk ten opzichte van de resterende klanten  om géén kosten voor verwijderingen in rekening te brengen.

 • Het warmtetransitiebeleid van de overheid is er op gericht om alle gebouwen  vóór 2050 duurzaam te verwarmen. In het kader van dat beleid staat de bekostiging van het verwijderen van aardgasnetten en –aansluitingen  ter discussie.

  We zijn en gaan in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om per wijk en planmatig woningen en gebouwen afscheid te laten nemen van het  aardgas.  Door de planningen van deze maatschappelijke partners in de warmtetransitie op elkaar af te stemmen, kunnen we de overlast voor bewoners beperken en de kosten laag houden.

 • De verwijderingskosten zijn onder andere opgebouwd uit kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden en kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden door een gecertificeerde monteur.  

  Liander maakt onderscheid tussen het verwijderen van aansluitingen in een laagbouw en een hoogbouw pand. De € 782,29 betreft de gemiddelde kosten, inclusief btw, die Liander maakt voor het verwijderen van een laagbouw kleinverbruikersaansluiting.

  Verwijdering van een hoogbouw kleinverbruik aansluiting kost € 543,59 inclusief btw. De kosten zijn dan lager, omdat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden en we nauwelijks leidingen hoeven te verwijderen. 

  Is de klant een grootverbruiker? Dan geldt een ander beleid. De verwijdering van een grootverbruikersaansluiting is per definitie veel duurder, omdat het om een grotere aansluiting gaat.

 • Lees in ons stappenplan aansluiting verwijderen wat u moet doen om uw aansluiting te laten verwijderen.  

  De aanvraag voor verwijdering van een aansluiting doet u op de landelijke website mijnaansluiting.nl. Dit is het nationaal portaal voor all aanvragen voor aansluitingen.

 • Neem dan contact met ons op. Op deze pagina vindt u de mogelijkheden.