Gasaansluiting verwijderen of tijdelijk afsluiten

gasaansluiting

Nederland wil zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, een samenleving zonder CO2-uitstoot realiseren. Daarmee staan we voor de grote opgave om in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas.

Steeds meer consumenten stappen over op duurzame energie om het huis te verwarmen en te koken. Hierdoor krijgen wij steeds meer aanvragen voor het verwijderen van een gasaansluiting. Een gasaansluiting kan definitief verwijderd worden maar wij kunnen hem ook tijdelijk afsluiten. In beide gevallen betaalt u geen netwerkkosten meer voor de gasaansluiting.  

Gasaansluiting verwijderen

Als u besluit definitief van het gas af te willen, dan verwijderen wij om veiligheidsredenen de gasaansluiting (gasmeter en aansluitleiding). Bij een verwijdering worden zowel de gasmeter als de aansluitleiding compleet uit de woning verwijderd. Daarnaast wordt ook de leiding die vanuit uw woning naar de hoofdleiding loopt verwijderd. Wij brengen voor het verwijderen van een aansluiting een tarief dat de kosten dekt in rekening.

Tijdelijk een gasaansluiting afsluiten

Alleen in tijdelijke situaties (bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of bij wanbetaling) kan een aansluiting tijdelijk worden afgesloten. Hierbij wordt de hoofdgaskraan dichtgezet en voorzien van een slot. Dit is geen structurele oplossing. Ook voor tijdelijke afsluiting hanteren wij een tarief dat de kosten dekt.

 

Gasaansluiting sinds 1 juli 2018

Liander legt sinds 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aan voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden.

De visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Waarom helpt Liander bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? 

Kosten verwijderen gasaansluiting

Icoon De kosten van een aansluiting

Wat betaalt u voor het verwijderen van uw gasaansluiting?

Veelgestelde vragen

 • Wanneer een klant zijn aansluiting wil verwijderen, dan verwijdert Liander de complete aansluiting, aansluitleiding, meter en netkoppeling. Wij brengen hiervoor een tarief in rekening op basis van de gemiddelde werkelijke kosten. Er is een verschil in tarief voor panden in hoogbouw en laagbouw.

  We hanteren hierbij het kostenveroorzakingsprincipe. Dit betekent dat diegenen die kosten maken (de ‘veroorzakers’) deze ook betalen. Dus laat u een gasaansluiting verwijderen? Dan betaalt u ook de kosten. Brengt Liander deze kosten niet bij u in rekening? Dan moeten deze kosten worden opgebracht door iedereen met een gas aansluiting.

 • Ja, dan geldt dat ook.

  Ook aan klanten die overstappen op een duurzaam alternatief (zoals elektrisch verwarmen of een aansluiting voor warmtelevering) voor hun gasaansluiting , brengen wij het tarief in rekening. Dit om de volgende redenen:

  Ook hier geldt dat we de kosten in rekening brengen bij degene die ze ‘veroorzaakt’.

  Wij moeten non-discriminatoir handelen en mogen daarom geen onderscheid maken op basis van de motivatie van klanten. Het is volgens ons (en volgens de huidige wet- en regelgeving) niet eerlijk ten opzichte van de resterende klanten  om géén kosten voor verwijderingen in rekening te brengen.

 • Het warmtetransitiebeleid van de overheid is er op gericht om alle gebouwen  vóór 2050 duurzaam te verwarmen. In het kader van dat beleid staat de bekostiging van het verwijderen van aardgasnetten en –aansluitingen  ter discussie.

  We zijn en gaan in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om per wijk en planmatig woningen en gebouwen afscheid te laten nemen van het  aardgas.  Door de planningen van deze maatschappelijke partners in de warmtetransitie op elkaar af te stemmen, kunnen we de overlast voor bewoners beperken en de kosten laag houden.

 • De verwijderingskosten zijn onder andere opgebouwd uit kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden en kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden door een gecertificeerde monteur.  

  Liander maakt onderscheid tussen het verwijderen van aansluitingen in een laagbouw en een hoogbouw pand. De €687,- betreft de gemiddelde kosten, inclusief btw, die Liander maakt voor het verwijderen van een laagbouw kleinverbruikersaansluiting.

  Verwijdering van een hoogbouw kleinverbruik aansluiting kost €366,12, inclusief btw. De kosten zijn dan lager, omdat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden en we nauwelijks leidingen hoeven te verwijderen. 

  Is de klant een grootverbruiker? Dan geldt een ander beleid. De verwijdering van een grootverbruikersaansluiting is per definitie veel duurder, omdat het om een grotere aansluiting gaat.

 • Neem dan contact met ons op. Op deze pagina vindt u de mogelijkheden.