De Balanswijk

We roepen stakeholders met realisatiekracht op, om samen die integrale propositie te ontwikkelen: De BalansWijk.

Wat nu als een woonwijk juist zorgt voor meer balans? Waar het fijn en toekomstgericht wonen is. Die snel te realiseren is, omdat die zo min mogelijk afhankelijk is van wijzigingen in het bestaande stroomnet.

Krapte in de fysieke ruimte, in energienetten, in stikstofruimte, materialen en menskracht: er zijn diverse oorzaken waardoor woningbouw en energietransitie elkaar regelmatig in de weg zitten. Hierdoor is het niet meer vanzelfsprekend dat in alle (nieuwbouw)wijken op tijd de stroomnetten zijn aangelegd, verzwaard of uitgebreid. Kan het ook anders? Wat nu als een woonwijk juist zorgt voor meer balans?

De uitdaging

Er zijn al technische oplossingen beschikbaar om woningen te ontwerpen die minimale stroom van het net vereisen. Ook voor groepen woningen zijn opwek, opslag en efficiënt gebruik in balans te brengen. Let wel, niet energieneutraal over het jaar, maar op elk moment. Want dan hoeft het huidige stroomnet geen vertragende factor meer te zijn. Toch zien we dit in de praktijk nog nauwelijks. Woningontwikkeling en netbeheer zijn aparte werelden, er wordt niet om gevraagd, het is onvoldoende bekend, het lijkt in aanschaf duurder of voorschriften passen niet. En daar zit een sleutel om woningbouw en energietransitie van het slot te krijgen: sámen een integraal wijkconcept maken. Met balans in energie en balans in belangen: De BalansWijk.

De uitnodiging

Liander wil het begrijpelijke ongeduld en irritatie omzetten in realisatie. We roepen stakeholders met realisatiekracht op, om samen die integrale propositie te ontwikkelen: De BalansWijk. Waar het fijn en toekomstgericht wonen is. Die snel te realiseren is, omdat die zo min mogelijk afhankelijk is van wijzigingen in het bestaande stroomnet. Of er zelfs een positief versnellende bijdrage aan levert. Bent u een speler in de vastgoedsector zoals gemeente, ontwikkelaar, aannemer of bouwer, installateur, IT, warmtepompleverancier of architect? Meld u dan aan voor het consortium.

De samenwerking

Het doel is versnelling. Dat vraagt om samenwerking met partijen die kennis en kunde delen én gericht zijn op uitvoering. Liander streeft naar de vorming van een consortium om te komen tot een totaalontwerp van De BalansWijk. Waarin de oplossingen slimmer zijn dan de huidige som der delen. En duidelijk is wat de realisatie van deze concepten vraagt van alle partijen in de keten. Om het vervolgens ook te gaan doen. Meld u aan voor het consortium Heeft u een deel van de sleutel in handen om de woningbouw van het slot te halen? Bent u in voor actie om maatschappelijke problemen op te lossen en durft u samen te werken om echt goede proposities te realiseren? Meld u dan voor de vorming van het consortium aan. Vermeld hierbij naast uw naam en organisatie, welk deel van de sleutel u liefst zou ontwikkelen.