Uitbreiding elektriciteitsstation Nieuwe Meer

Naast het bestaande elektriciteitsstation Nieuwe Meer aan de Anderlechtlaan in Amsterdam, bouwen Liander en TenneT een nieuw station: Nieuwe Meer II. Dit nieuwe station draagt bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet in de stadsdelen Nieuw-West en Zuid.
Digitaal ontwerp elektriciteitsstation Nieuwe Meer II in Amsterdam

Stroom voor iedereen, nu en in de toekomst

Elektriciteitsstation Nieuwe Meer II staat niet op zichzelf. Amsterdam is volop in beweging: de stad groeit, digitaliseert en verduurzaamt in een hoog tempo. Voor alle ontwikkelingen is een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk onmisbaar. Meer weten over het uitbreiden en slimmer inrichten van het Amsterdamse stroomnet? Ga naar amsterdam.nl/stroom.

Voorlopige planning 
Wat gaat Liander doen?
22 april 2024Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden
Juni 2024Start voorbereidende werkzaamheden op locatie
Zomer 2024Afronden ontwerp elektriciteitsstation
Augustus 2024Aanvraag omgevingsvergunning bouw
April 2025

Start bouw

December 2027Werkzaamheden gereed

Locatie van het station

Nieuwe Meer II komt op een braakliggend terrein ten zuiden van het bestaande elektriciteitsstation aan de Anderlechtlaan 250 (zie onderstaande afbeelding). Een aantal redenen hiervoor:

  • De locatie ligt dichtbij een groeiende vraag naar vermogen in Nieuw-West en Zuid;
  • In de Omgevingsvisie 2020 is de locatie aan de Anderlechtlaan aangewezen als zoeklocatie;
  • Het perceel is in eigendom van Liander;
  • De locatie heeft het karakter van een energiecampus, omdat het is omringd door nutsvoorzieningen van TenneT, Liander en Gasunie;
  • Voldoende afstand tot gevoelige bestemmingen, zoals woningen en maatschappelijke functies.

Waar gaat de stroom naartoe?

Nieuwe Meer II wordt verbonden met elektriciteitsstations Schipluidenlaan en Zuidas Zuid en gaat stroom leveren aan delen van Amsterdam Nieuw-West en Zuid. Onderstaande afbeeldingen laten de huidige en de toekomstige netstructuur zien in dit deel van de stad.

Huidig voedingsgebied Nieuw MeerBekijk hier een vergroting van de kaart.

Bekijk hier een vergroting van de kaart.

Wat gaan Liander en TenneT bouwen?

Het nieuwe elektriciteitsstation bestaat uit:

  • Een gebouw en drie transformatoren van Liander (maximale hoogte 9,5 meter). De transformatoren worden omringd door drie wanden, zonder dak;
  • Twee GIS-installaties (maximale hoogte 15 meter) en twee compensatiespoelen (maximale hoogte 8,5 meter) van TenneT. De compensatiespoelen hebben ook drie wanden en geen dak;
  • Ondergrondse kabels waarmee het nieuwe station wordt verbonden met het bestaande station en met de rest van het elektriciteitsnet;
  • Een tweede inrit aan de zuidzijde om het terrein te ontsluiten;
  • Een hek rondom het terrein van circa 2,5 meter hoog.

Hoe komt het gebouw eruit te zien?

De gemeente Amsterdam heeft een ‘Ruimtelijk Programma van Eisen’ opgesteld voor de landschappelijke inpassing van het elektriciteitsstation. Voor het ontwerp zijn we in gesprek met gemeente Amsterdam. Het gebouw moet in ieder geval voldoen aan de technische eisen en veiligheidseisen van Liander en TenneT. Daarnaast adviseert de Commissie Omgevingskwaliteit (welstand) over het ontwerp en hoe dit het beste aansluit bij de omgeving.

Liander en TenneT hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeren in het energienet doen we sober en doelmatig om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Bovendien willen we snel de knelpunten in het energienet in Amsterdam oplossen. Hier houden we allemaal rekening mee in het ontwerp van het gebouw.

We betrekken de omgeving van het station bij het ontwerp. Samen met de gemeente kijken we over welke onderdelen van het ontwerp de omgeving kan meebeslissen.

Contact

Liander informeert belanghebbenden regelmatig over de voortgang van het project. Dat doen we onder andere via deze website, inloopbijeenkomsten en brieven. Hieronder vindt u de brieven die tot nu toe zijn verstuurd naar de directe omgeving van het toekomstige elektriciteitsstation:

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via nieuwemeer@liander.nl.

Meer weten?