Uitbreiding elektriciteitsstation Papaverweg

In Amsterdam Noord is de vraag naar stroom fors toegenomen door een sterke groei van het aantal inwoners, voorzieningen en bedrijven. Daarom breiden Liander en TenneT het elektriciteitsstation aan Papaverweg 50 uit.
Elektriciteitsstation aan de Papaverweg in Amsterdam

Stroom voor iedereen, nu en in de toekomst

De uitbreiding van het elektriciteitsstation aan de Papaverweg staat niet op zichzelf. Amsterdam is volop in beweging: de stad groeit, digitaliseert en verduurzaamt in een hoog tempo. Voor alle ontwikkelingen is een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk onmisbaar. Meer weten over het uitbreiden en slimmer inrichten van het Amsterdamse stroomnet? Ga naar amsterdam.nl/stroom.

Voorlopige planning
Wat gaat Liander doen?
Derde kwartaal 2023
 • Opstellen concept landschapsplan
 • Verder uitwerking ontwerp nieuwbouw
Vierde kwartaal 2023
 • Voorleggen concept landschapsplan aan de klankbordgroep
 • Aanvraag watervergunning
 • Inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
 • Aanvraag omgevingsvergunning bouw
Eerste kwartaal 2024
 • Verwijderen bomen en struiken
 • (Gedeeltelijk) verwijderen en dempen van het koelwaterkanaal
 • Start bodemsanering
Tweede kwartaal 2024
 • Uitvoering bodemsanering
 • Start bouw
Derde kwartaal 2025
 • Uitbreiding bouwkundig gereed
 • Installatiewerkzaamheden
Vierde kwartaal 2025
 • Plaatsen transformatoren
 • Aanleg 150kV kabels op het terrein
Begin 2026Inrichting van het terrein

Meer stroom voor Noord

In stadsdeel Noord stijgt de vraag naar elektriciteit flink door de forse groei van het aantal inwoners, voorzieningen en werkfuncties.  Om Noord van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien, moeten bestaande stations worden uitgebreid. Ook worden locaties gezocht om nieuwe stations te plaatsen.  De uitbreiding van station Noord Papaverweg is nodig om ontwikkelingen in Buiksloterham mogelijk te maken. Op onderstaande afbeeldingen ziet u het gebied waaraan OS (onderstation) Noord Papaverweg stroom levert, nu en straks.

Bekijk hier een vergroting van de kaart.Bekijk hier een vergroting van de kaart.

Als de nieuwe stations (o.a. OS Buikslotermeer en OS Tuindorp Oostzaan) er staan, gaat OS Noord Papaverweg aan een kleiner gebied meer stroom leveren.

Nieuwbouw op het naastgelegen terrein

De uitbreiding komt op het stuk grond naast het bestaande elektriciteitsstation aan de Papaverweg. Dit perceel heeft Liander al in erfpacht. De uitbreiding past binnen het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam.

Het gebouw wordt zo geplaatst dat het eventuele toekomstige ontwikkelingen op het terrein zo min mogelijk belemmert. Zie onderstaande afbeelding.

Wat gaan we bouwen?

De uitbreiding bestaat uit een nieuw gebouw van ongeveer 40 meter lang, 24 meter breed en circa 13,5 meter hoog. In het gebouw komen drie transformatoren. Dat zijn elektrische installaties die de energie omzetten van een hoge spanning (150 kilovolt) naar een lagere spanning (10 kilovolt), zodat deze verder verspreid kan worden naar woonwijken en bedrijven. Voor het transport van de stroom worden van en naar elektriciteitsstation ondergrondse kabels aangelegd.

Rondom het gebouw houden we ruimte vrij voor de ondergrondse kabels en om onderhoudswerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Voor de veiligheid van omstanders en om de installaties te beschermen tegen vandalisme sluiten we het terrein af met een hek.

Hoe komt het gebouw en het terrein eruit te zien?

Op 21 december 2023 heeft Liander de omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van het elektriciteitsstation. Onderdeel van de aanvraag is het ontwerp van het gebouw en het terrein. Dit ontwerp is met input van de omgeving tot stand gekomen en het CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, welstand) heeft hier een positief advies op hoofdlijnen op gegeven. Hieronder ziet u enkele impressies van het ontwerp.

Aanzicht vanaf de Monnikskapstraat

Aanzicht vanaf de Papaverweg

Aanzicht vanaf het terrein

Volg dit project in de BouwApp

Via de BouwApp houden we u op de hoogte van de werkzaamheden. Om het project te volgen, neemt u de volgende stappen: 

 1. Download gratis de BouwApp
 2. Zoek in de app naar 'Uitbreiding elektriciteitsstation Papaverweg'
 3. Selecteer het project en klik op 'volgen'

Informatie en contact

Liander en TenneT informeren de omgeving regelmatig over de voortgang van het project. Dat doen we onder andere via brieven, inloopbijeenkomsten en deze website. Hieronder vindt u de communicatie die tot nu toe is gedeeld met de directe omgeving van het elektriciteitsstation:

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via papaverweg@liander.nl.

Meer weten?