Wat is Congestiemanagement?

Congestiemanagement

Met congestiemanagement verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan. Is deze vraag op een bepaald tijdstip te groot? Dan kunnen zakelijke grootverbruikklanten tijdelijk en tegen een vergoeding minder elektriciteit verbruiken of terugleveren. De ruimte die daarmee vrijkomt, kunnen wij verdelen onder andere klanten. Zo krijgen meer klanten met een grootverbruikaansluiting hun gewenste elektrische vermogen. 

Wat is congestie?

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Ook datacentra en tuinders vragen om extra transportcapaciteit. Het is een enorme uitdaging om al die stroom in de elektriciteitsnetten op te nemen. Er is of dreigt een tekort aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet. Dat noemen we congestie. In congestiegebieden is Liander soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. De netbeheerder kan namelijk de gewenste transportdienst niet leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria. Indien er sprake is van een transportbeperking, heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige gewenste capaciteit van de aansluiting te gebruiken. Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting. De transportbeperking wordt opgeheven zodra het elektriciteitsnet uitgebreid is.

Hoe werkt congestiemanagement?

Klanten geven aan ons door hoeveel elektriciteit zij denken nodig te hebben op de volgende dag. Dit doen zij met een transportprognose. Daardoor weet Liander of het op bepaalde tijdstippen te druk wordt op het elektriciteitsnet. Op die drukke momenten kunnen onze klanten dan elektrisch vermogen tegen betaling aanbieden op het online platform van GOPACS. Via het platform worden deze aanbiedingen gekoppeld aan gevraagd vermogen. Liander betaalt de aanbieders een vergoeding en verdeelt het vrijgekomen vermogen.

 

Heeft u flexibel vermogen? Meld u aan!

Heeft u flexibiliteit en heeft u interesse om deel te nemen aan congestiemanagement? Vul dan het belangstellingsformulier op Partners in Energie in. Uw netbeheerder neemt dan contact met u op.

Congestiemanagement-producten

Liander gebruikt vier manieren om congestiemanagement toe te passen. Elke vorm van congestiemanagement biedt verdienkansen voor u. We vertellen u hier graag meer over.

Congestion Service Provider

De CSP biedt congestiemanagementdiensten aan namens een of meerdere aangeslotenen. Lees meer over deze rol en hoe u erkend CSP kan worden.

Nieuwe Netcode Elektriciteit

Lees hier meer over de nieuwe Netcode Elektriciteit en de impact hiervan

Wat is GOPACS?

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders, waarmee we gezamenlijk congestie in het elektriciteitsnet willen oplossen en zo bijdragen aan het beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar houden van het Nederlandse elektriciteitsnet.

Onderzoek naar congestiemanagement

Icoon Vergrootglas

Liander onderzoekt in congestiegebieden de mogelijkheid voor congestiemanagement. Wat houdt dat onderzoek in? En wat betekent de uitkomst van zo’n onderzoek?