GOPACS - het platform voor congestiemanagement

GOPACS is het gezamenlijke platform van de Nederlandse netbeheerders voor congestiemanagement. Hier wordt flexibel vermogen uit de markt verhandeld. Netbeheerders geven aan welke capaciteitsvraag zij hebben en deelnemers van GOPACS kunnen hierop een bod doen en zo helpen het capaciteitstekort te verminderen of te voorkomen. 

Congestie oplossen of voorkomen

Via GOPACS kunnen marktpartijen en netbeheerders op de dag zelf de tekorten aan transportcapaciteit verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de netsituaties van de netbeheerders én de balanshandhaving in het elektriciteitsnet op nationaal niveau. GOPACS is zelf geen handelsplatform, maar het maakt gebruik van bestaande energiehandelsplatformen EPEX SPOT en ETPA. Via deze handelsplatformen worden koop- en verkooporders samengebracht. Orders die niet gematcht worden op het handelsplatform maar wel geschikt zijn om congestie op te lossen worden doorgegeven aan GOPACS.

Biedingen verlopen altijd via een erkende Congestie Service Provider (CSP). Als er op een bepaald moment op de dag in een gebied congestie dreigt, plaatsen wij een order van de congestiesituatie op GOPACS. Deelnemers met aansluitingen in dit gebied kunnen reageren door een kooporder te plaatsen op de bij GOPACS aangesloten handelsplatformen.  

Om de balans op het net op nationaal niveau niet te verstoren, moet de verlaging binnen het congestiegebied altijd samengaan met een verkooporder buiten het congestiegebied. Via GOPACS wordt gecheckt of aan alle voorwaarden is voldaan. Bij een match betalen de netbeheerders het prijsverschil tussen de twee orders en is de congestie opgelost of voorkomen. 

Ook deelnemen in gebieden zonder congestieproblemen

Heeft u als CSP aansluitingen in een congestiegebied? Dan kunt u handelen met uw flexibele vermogen op GOPACS. Ook wanneer u aansluitingen heeft in een gebied waar geen congestieproblemen zijn, kunt u flexibel vermogen inzetten wanneer er een verkooporder geplaatst wordt buiten een congestiegebied. Zo kunt u als CSP of wanneer u zich aansluit bij een CSP met GOPACS op 2 manieren rendement krijgen voor uw flexibele vermogen. 

Heeft u een capaciteitsbeperkingscontract met ons? 

Dan verloopt de afroep voor de afgesproken capaciteitsbeperking ook via GOPACS, maar zonder tussenkomst van de energiehandelsplatformen EPEX SPOT en ETPA. Via GOPACS krijgt u of uw CSP een bericht van ons om uw vermogen aan te passen zoals afgesproken in het contract.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

Veelgestelde vragen