Capaciteit op het net

Wat is congestiemanagement?

Met congestiemanagement kunnen we de transportcapaciteit op het net beter verdelen. In gebieden waar het net vol zit, kunnen we wanneer er pieken op het net dreigen te ontstaan met  congestiemanagement het net beter benutten. Maar het net zit niet 24/7 vol. Op andere momenten is er nog vaak nog wél transportcapaciteit beschikbaar. Met congestiemanagement kunnen we  klanten sneller aan meer vermogen helpen, nieuwe klanten aansluiten en overbelasting op het net voorkomen. Dit geldt voor zowel het opwekken als het verbruiken van elektriciteit. Het is één van de methodes die we niet alleen nu inzetten, maar ook in de toekomst. Met flexibiliteit kunnen we het elektriciteitsnet optimaal benutten. 

Hoe werkt het?

Met onder andere transportprognoses van klanten en weersverwachtingen kunnen wij zien in welke regio, op welke dag en welk tijdsblok we een capaciteitsprobleem verwachten. Op bepaalde momenten van de dag of een periode in het jaar is het heel druk op het elektriciteitsnet. Dan zijn er transportpieken voor verbruik of opwek van elektriciteit. We vragen klanten om tegen een financiële vergoeding op deze momenten minder of juist meer vermogen te gebruiken. We noemen dit ook wel ‘spitsmijden’.

De stappen die we nemen bij congestiemanagement: 

  1. In een gebied waar we congestieproblemen verwachten, zoeken we klanten die een langetermijncontract met vast tijdvenster met ons af willen sluiten. Deze klanten passen zelf op afgesproken momenten hun vermogen aan zoals afgesproken. Hiermee kunnen we mogelijk al congestieproblemen oplossen.
  2. Blijkt dit onvoldoende? Dan benaderen we klanten die een capaciteitsbeperkingscontract op afroep met ons hebben. Deze klanten roepen we 1 dag voor de verwachte congestie om 8.00u op om hun vermogen aan te passen op het afgesproken moment. De afroep is nooit meer dan nodig is om de congestie op te lossen of het maximaal afgesproken vermogen. 
  3. Blijkt op de dag zelf dat er alsnog overbelasting op het net dreigt? Dan plaatsen we een oproep op het congestiemanagementplatform GOPACS. Dit gaat altijd gepaard met een oproep in een gebied waar geen congestieproblemen zijn, zodat de energiebalans op nationaal niveau gewaarborgd blijft.
  4. Congestie Service Providers (CSP’s) zijn erkende partijen die (namens klanten) via GOPACS een bod mogen doen op de afroep tegen een zelf te kiezen bedrag. Het kan zijn dat CSP’s met ons een biedplichtcontract hebben afgesloten. Bij dit contract moeten zij volgens de voorwaarden verplicht (namens klanten) een bod uitbrengen op de oproep. Bij deze afspraak zijn we er zeker van dat we de congestie kunnen oplossen.
  5. Wanneer wij het beste bod hebben gekozen, past de desbetreffende CSP het vermogen aan of vraagt aan de klant dit te doen. 

Wie kan deelnemen?

Grootzakelijke klanten met een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3x80 ampère en die elektriciteit afnemen of terugleveren, kunnen deelnemen aan congestiemanagement. Wilt u extra vermogen of heeft u een nieuwe aansluiting? Dan kunt u met congestiemanagement in sommige gevallen toch uw gewenste vermogen krijgen. Het is belangrijk dat u uw vermogen zelf kunt aanpassen of dat u dit regelbaar kunt maken. U kunt bijvoorbeeld deelnemen als u:

  • veel energie produceert, omdat u bijvoorbeeld veel zonnepanelen of een windpark heeft;
  • een batterij heeft om energie op te slaan;
  • veel energie afneemt.

Meer weten?