Hoe onderzoeken wij congestiemanagement?

Wanneer het elektriciteitsnet in een bepaald gebied vol raakt en we niet direct kunnen uitbreiden, dan moeten wij een congestiemanagementonderzoek uitvoeren voor alle vermogensvragen die leiden tot congestie. We onderzoeken bij marktpartijen en grootzakelijke klanten of zij op bepaalde momenten meer of minder vermogen nodig hebben en dit aan ons tegen een vergoeding beschikbaar willen stellen.

Wat onderzoeken we?

In elk congestiegebied onderzoeken we of congestiemanagement mogelijk is. We doen dit met name op onderstations, omdat we hier in één keer veel klanten kunnen helpen aan nieuwe of extra vermogen. Congestiemanagement op middenspanningsstations is complexer en is nog in ontwikkeling. Het onderzoek voeren wij uit volgens de regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en bestaat uit 4 onderdelen:

1. Situatieschets van het congestiegebied

We brengen de netsituatie in kaart en bepalen de duur, omvang, frequentie en klantimpact van het congestieprobleem. Op onze website plaatsen we de aankondiging en inhoud van het onderzoek.

2. Marktbenadering

We benaderen marktpartijen en klanten met een gecontracteerd vermogen van 500kW of meer in het congestiegebied. We gaan na of klanten in dit gebied op piekmomenten hun transportcapaciteit kunnen verminderen of vermeerderen en of zij bereid zijn om mee te doen aan congestiemanagement.

3. Technische analyse

We analyseren de voorspelbaarheid, veiligheid en de mate van bedienbaarheid van het betreffende station en bekijken of we hier daadwerkelijk congestiemanagement kunnen toepassen.

4. Conclusie en publicatie van het onderzoeksrapport

Afhankelijk van het type knelpunt, het station en het aanbod van flexibel vermogen, kunnen we wel of geen congestiemanagement uitvoeren. Is dit mogelijk, dan stellen we de langetermijncontracten op en kunnen we klanten op de wachtlijst benaderen en van extra of nieuw vermogen voorzien. Het rapport publiceren wij op onze website en op de website voor marktpartijen Partners in Energie. Alle grootzakelijke klanten ontvangen een e-mail met een link naar dit rapport. Naar onderzoeksrapporten op onze website of op Partnersinenergie.nl