Actuele knelpunten en oplossingen in Noordwest Friesland, Vlieland en Schiermonnikoog

Verdeelstation 
Plaats(en)  
Oorzaak, oplossingen en einddatum  
Meer informatie  
Franeker 
Franeker, Tzum, Dongjum, Tzummarum
Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Franeker en een aangesloten veld. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We maken een nieuw elektriciteitstransportnet. Dit doen we door een ring van 32,5 kilometer middenspaningskabel te leggen rondom Franeker en Dronryp. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd af tussen het derde kwartaal van 2021 en het vierde kwartaal van 2026.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Hallum 
Vrouwenpa-rochie, Hallum, Ferwert, Bartlehiem, Oudebildtzijl, Stad Niks, Marrum 
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Hallum. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen het tweede kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2026 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Harlingen 
Harlingen zuid

Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Harlingen tijdelijk niet aan alle aanvragen voor verbruik en teruglevering van elektriciteit voldoen.
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur in de regio. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd af tussen het derde kwartaal van 2024 en het tweede kwartaal van 2026.

Het congestiemanagementonderzoek van verdeelstation Harlingen voor verbruik is inmiddels afgerond. Het knelpunt kan hiermee niet volledig worden opgelost.

Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Herbayum
Roptazijl, Sexbierum, Oosterbierum, Franeker-West, Harlingen;
Door capaciteits- en spanningsproblemen op verdeelstation Herbayum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We verwachten dit gefaseerd tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2026 af te ronden.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Midlum 
Midlum, Wijnaldum, Roptazijl
Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Midlum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering.;
Ten zuiden van Sexbierum leggen we extra verbindingen om het elektriciteitsnet te versterken. Daarnaast vergroten we de kabelcapaciteit van het net in de omgeving.;
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in fases af te ronden tussen het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2026.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Minnertsga
Minnertsga, Sint-Annaparochie, Menaam, Tzummarum, Westhoek
Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Minnertsga en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit. Dit geldt voor verbruik en teruglevering.
We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het uitbreiden van de stationscapaciteit, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur.
We verwachten de werkzaamheden gefaseerd af te ronden tussen het vierde kwartaal van 2025 en het vierde kwartaal van 2030. Maar voor het definitief oplossen van dit knelpunt is er een afhankelijkheid van het TenneT knelpunt op dit verdeelstation. Verwachting is dat dit eind 2028 opgelost is. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport  
SchiermonnikoogSchiermonnik-oog
Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Schiermonnikoog. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We verwachten de werkzaamheden tussen het derde kwartaal van 2026 en het vierde kwartaal van 2029 af te rondenVooraankondiging en onderzoeksrapport
Stiens
Stiens, Sint Annaparochie, Gytsjerk;
Door spanningsproblematiek op het station Stiens, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.
We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving te vergroten. Daarnaast kunnen we op termijn verdeelstation Hallum in gebruik nemen, waardoor verdeelstation Stiens ontlast wordt. Naar verwachting lossen we dit in fases op tussen 2023 en het eind 2026.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Vlieland
Vlieland
Door capaciteits- en spanningsproblemen op het station Vlieland, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.
Samen met de gemeente en klanten op het eiland zoeken we naar alternatieven voor het aanleggen van een extra vaste landverbinding. We verwachten de werkzaamheden tussen het vierde kwartaal van 2026 en het tweede kwartaal van 2031 af te ronden.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport