Transportcapaciteit Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Er zijn veel nieuwe bedrijven bij gekomen, bestaande bedrijven zijn uitgebreid, er is steeds meer woningbouw en er zijn veel investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk is veel windenergie door de vele windparken. De capaciteitsvraag naar elektriciteit in deze regio is groot.

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en heeft in juni 2021 al aangegeven dat in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Het gevolg van deze aankondiging was dat Liander geen extra capaciteit beschikbaar kon stellen aan grootverbruikers.

TenneT heeft op 17 november 2022 de uitkomsten van dit congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt

In totaal komt er tot 2024 stapsgewijs 270 megawatt beschikbaar voor teruglevering. Dit is vergelijkbaar met circa 1 miljoen zonnepanelen. Liander kan hierdoor aan 53 klanten van de wachtlijst hun gewenste capaciteit geven.

Lees meer over de drukte in Friesland

Extra onderzoek

In lijn met de landelijke trend blijft in Friesland ook het aantal terugleverinitiatieven groeien. Ook bij consumenten die steeds meer zonnepanelen op hun daken leggen. Deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat de vraag naar teruglevercapaciteit groter is dan wat nu vrijgemaakt is met spitsmijden (congestiemanagement). TenneT gaat daarom het bestaande onderzoek in het voorjaar herijken.

Daarnaast heeft TenneT op 18 oktober 2023 aangekondigd dat in deze provincie nog beperkt capaciteit beschikbaar is voor de levering van elektriciteit naar grootverbruikers. Net zoals in andere regio's monitoren wij continu welke capaciteit nog beschikbaar is. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken voor de levering én teruglevering van elektriciteit, werken we ook hier de komende jaren aan grootschalige uitbreiding. 

Kijk voor meer informatie op de website van TenneT

In Sneek zijn we nu gestart met een kleinschalige uitrol van flexibele groepscontracten binnen congestiemanagement op bedrijventerrein de Hemmen3 in Sneek.

Bekijk hier meer informatie over de groepscontracten in Sneek

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was op 6 juni 2024. De volgende update vindt plaats op 20 juni 2024. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen Friesland

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Regio

Meer inzicht in wat er in uw regio speelt vindt u op de regiopagina van Friesland.

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?