Aardgasloos wonen en bouwen: samen naar een duurzame samenleving

Aardgasloos wonen

Nederland wil zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, een samenleving zonder CO2-uitstoot realiseren. Daarmee staan we voor de grote opgave om in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas. Alternatieven genoeg, maar hoe doorloopt u als gemeente het keuzeproces?

Niet elk alternatief voor aardgas is op elke plek technisch mogelijk, voldoende voorradig en/of haalbaar tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Steeds meer gemeenten bekijken daarom samen met Liander wat per wijk realistisch is. Pak als gemeente de regie en betrek bewoners, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren, warmte-, energie- en waterbedrijven en ook Liander vroegtijdig om samen tot de beste oplossing te komen. We zetten graag onze expertise in om ook uw gemeente te helpen met een succesvolle overgang naar een duurzame warmtevoorziening. Niet alleen op gemeenteniveau, maar ook op regionaal niveau bij bijvoorbeeld de regionale energiestrategie (RES).

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

De visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Waarom helpt Liander bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? 

In gesprek met uw relatiemanager

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei en Flevoland
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Noord-Friesland
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland
Christel Pieper Zuid-Friesland
Fleur Elfrink Het Gooi
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland en Alkmaar
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland

Veelgestelde vragen aardgasloos

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn grofweg onder te verdelen naar:

  1. All electric
  2. (rest)Warmte
  3. Duurzaam gas (biogas, groengas)

  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (o.a. woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Nederland wil vanwege de volgende aanleidingen van het aardgas af:

  1. Klimaatakkoord van Parijs
  2. Nationale Energieagenda
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. Geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen).  Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • Nederland staat voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming. Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met een nieuw bindend klimaatakkoord van de Verenigde Naties (klimaatakkoord van Parijs). In dit klimaatakkoord is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Aardgas als fossiele brandstof is geen duurzame energiebron. In 2050 moet de energiehuishouding van Nederland nagenoeg CO2vrij zijn.

 • Doel van de nationale Energieagenda is om in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna 0 te hebben teruggebracht. Onderdeel van de agenda is het terugdringen van aardgasgebruik als fossiele brandstof door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte en energiebesparing.

 • In Nederlandse bodem zit aardgas. Bijvoorbeeld in het Groningse Slochteren. Daar werd in 1959 de grootste gasbel van Nederland gevonden. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Er wordt dan ook steeds minder aardgas uit de grond gehaald. Bovendien is over ongeveer 20 jaar het Nederlandse aardgas op en wordt ons land afhankelijk van buitenlands aardgas. Nederland wil niet afhankelijk worden van de import van aardgas uit landen als Rusland.  

 • Het gasnet ligt er in zolang het goed is, de ervaring leert dat een gasnet lang mee kan, lang is daarbij 30 tot misschien zelfs 100 jaar.