Aardgasloos wonen: samen naar een duurzame samenleving

Aardgasloos wonen

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave die vraagt om duurzame keuzes in bijna 7 miljoen woningen en één miljoen gebouwen in ons land. Welke impact heeft dit op het gas- en elektriciteitsnet? En hoe kies je per wijk of buurt een slimme en betaalbare oplossing?

De overstap naar een aardgasvrije samenleving gaat niet ineens. Samen met bewoners, woningbouwcorporaties en netbeheerders maakt elke gemeente een Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe wijken en buurten stapsgewijs van het aardgas af gaan. Veel wijken zijn pas na 2030 aan de beurt. Tot die tijd kiezen veel gemeenten voor het stimuleren van isolatie en hybride warmtepompen om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Liander werkt met alle partijen samen aan haalbaar plannen. Van idee tot aan de uitvoering. Met onze data berekenen we de impact van beleidskeuzes op onze energienetten. Dit geeft inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmteoplossing. We werken in proeftuinen en pilots aan innovaties en doen ons best om de benodigde aanpassingen aan de energienetten op tijd klaar te hebben. Zo helpen we om in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas. 

Een enorme klus

Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, moeten we direct aan de slag. De warmtetransitie is voor alle partijen een enorme klus. Het is een complexe puzzel om het energiesysteem van de toekomst te bouwen. De ruimte boven en onder de grond is beperkt en de ontwikkelingen in een wijk staan niet stil. Denk aan de toename van zonnepanelen en elektrische auto’s. Alles heeft impact op het energienet en niet al het werk kan tegelijk uitgevoerd worden. Bovendien is ruimte op het elektriciteitsnet schaars. Daarom werkt Liander hard aan uitbreiding van de transportcapaciteit.
 

Duurzame beleidskeuzes: welke afweging maakt u?

Duurzaam gas of een warmtenet? Ontdek de alternatieven voor aardgas en de voor- en nadelen per oplossing.

De warmtetransitie in uw gemeente

Van transitievisie naar concrete uitvoering in de wijk. Waar moet u rekening mee houden? Liander zet alle stappen voor u op een rij.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

Handig: Buurtanalyse Tool

De warmtetransitie is een grote complexe opgave. Daarom werken we samen aan gebouwde omgeving zonder aardgas. Onze Buurtanalyse Tool helpt u daarbij.

Energie in de openbare ruimte

Aanpassingen in de energie-infrastructuur hebben vaak impact op de openbare ruimte. Ontdek wat u als gemeente kunt doen om uitbreiding te faciliteren.

Veelgestelde vragen aardgasloos

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn grofweg onder te verdelen naar:

  1. All electric
  2. (rest)Warmte
  3. Duurzaam gas (biogas, groengas)

  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (o.a. woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Nederland wil vanwege de volgende aanleidingen van het aardgas af:

  1. Klimaatakkoord van Parijs
  2. Nationale Energieagenda
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. Geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen).  Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • Nederland staat voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming. Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met een nieuw bindend klimaatakkoord van de Verenigde Naties (klimaatakkoord van Parijs). In dit klimaatakkoord is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Aardgas als fossiele brandstof is geen duurzame energiebron. In 2050 moet de energiehuishouding van Nederland nagenoeg CO2vrij zijn.

 • Doel van de nationale Energieagenda is om in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna 0 te hebben teruggebracht. Onderdeel van de agenda is het terugdringen van aardgasgebruik als fossiele brandstof door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte en energiebesparing.

 • In Nederlandse bodem zit aardgas. Bijvoorbeeld in het Groningse Slochteren. Daar werd in 1959 de grootste gasbel van Nederland gevonden. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Er wordt dan ook steeds minder aardgas uit de grond gehaald. Bovendien is over ongeveer 20 jaar het Nederlandse aardgas op en wordt ons land afhankelijk van buitenlands aardgas. Nederland wil niet afhankelijk worden van de import van aardgas uit landen als Rusland.  

 • Het gasnet ligt er in zolang het goed is, de ervaring leert dat een gasnet lang mee kan, lang is daarbij 30 tot misschien zelfs 100 jaar.