Actuele knelpunten en oplossingen in Noordoost Friesland, Ameland en Terschelling

Verdeelstation
Plaats(en)
Oorzaak, oplossingen en einddatum
Meer informatie
Ameland 
Ameland, NesDoor spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Ameland. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. Het is nodig een nieuwe verbinding aan te leggen tussen station Holwerd en station Dokkum. Ook is het nodig een nieuwe rechtstreekse verbinding te leggen tussen Dokkum en Ameland. We breiden de stationscapaciteit uit. Ook gaan we het distributienet verzwaren en uitbreiden en passen we de netstructuur aan. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd tussen het vierde kwartaal van 2021 en het vierde kwartaal van 2027 af. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Anjum
Anjum, Oosternijkerk, Wierum
Door spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Anjum tijdelijk niet aan alle aanvragen voor teruglevering voldoen. 
Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode 
Bergum Centrale 
Buitenpost, Kollum, Gerkesklooster, Noordbergum
Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Bergum Centrale. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. 
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Daarnaast lossen we dit op door het realiseren van een nieuw station. We verwachten de werkzaamheden hiervoor eind 2025 af te ronden.  
Vooraankondiging en onderzoeksrapport  
Bergum Prinses Margrietkanaal 
Bergum, Garyp, Sumarreheide, Sigerswâld, de Alde Feanen 
Door spanningsproblemen op verdeelstation Bergum Pr. Margrietkanaal, is het tijdelijk niet mogelijk om te voldoen aan alle aanvragen voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd af tussen het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2026. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Buitenpost 
Buitenpost 
Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Buitenpost. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. Naar verwachting ronden we dit in het derde kwartaal van 2025 af. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Damwoude
Damwoude, Walterswald, Oostwoude 
Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Damwoude is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. 
Het verdeelstation Dokkum moet worden uitgebreid om veel meer klanten en middenspanningsnetten aan te kunnen sluiten. Momenteel onderzoeken we hoe we dat het beste kunnen doen. 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet gefaseerd tussen 2024 en het tweede kwartaal van 2025 af te ronden. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode 
Dokkum 
Dokkum, Damwald, Burdaard, Holwerd, Metslawier 
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Dokkum. Dit geldt voor teruglevering en verbruik van elektriciteit. 
Het is nodig in het gebied rondom Dokkum een nieuw elektriciteitstransportnet te maken. Dit doen we door een dubbele ring van 47,5 kilometer middenspanningskabel ten noorden en noordwesten van Dokkum te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren. Ook is het nodig om de stationscapaciteit uit te breiden. 
We verwachten de werkzaamheden hiervoor gefaseerd af te ronden tussen het tweede kwartaal van 2025 en het vierde kwartaal van 2031.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport  
Holwerd
Holwerd
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Holwerd. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. Naar verwachting ronden we dit in het eerste kwartaal van 2026 af. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Kollum
Kollum 

Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Kollum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het uitbreiden van de stationscapaciteit, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd tussen het derde kwartaal van 2024 en het derde kwartaal van 2029 af. 

Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Kootstertille
Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel
Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Kootstertille. Dit geldt voor het terugleveren van elektriciteit. 
We vergroten de kabelcapaciteit in het net in de omgeving. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen eind 2024 en eind 2026 af. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode 
Noordbergum
Bergum, Quatrebras, Hurdegaryp, Feanwálden, Broeksterwald Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Noordbergum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 
Het middenspanningsnet ten noorden van Bergum wordt uitgebreid met tenminste 5 km kabel, om extra capaciteit toe te voegen voor een deel van dit gebied. 
We breiden het middenspanningsnet in dit gebied uit. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen het eerste kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2025 af.  
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode  
Surhuisterveen Surhuisterveen, Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel, Boelenslaan, Rottevalle
Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Surhuisterveen. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het uitbreiden van de stationscapaciteit, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd af tussen het tweede kwartaal van 2024 en het vierde kwartaal van 2026. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Terschelling
Midsland
Door spanning- en capaciteitsproblemen op het verdeelstation Midsland is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd af tussen het vierde kwartaal van 2028 en het vierde kwartaal van 2029.  
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Twijzelerheide 
Twijzelerheide, De Westereen
Door capaciteitsproblemen op het verdeelstation Twijzelerheide is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. 
We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het net in de omgeving te vergroten. Naar verwachting ronden we dit in het vierde kwartaal van 2023 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport