Actuele knelpunten en oplossingen in Midden Friesland - Leeuwarden

Verdeelstation
Plaats(en)
Oorzaak, oplossingen en einddatum
Meer informatie
BeetsterzwaagBoornberghum, Beetsterzwaag, Nij BeetsDoor capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we niet langer voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Beetsterzwaag. Dit geldt voor verbruik en het terugleveren van elektriciteit.
We verzwaren en breiden het distributienet uit. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen het vierde kwartaal van 2025 en het vierde kwartaal van 2028 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
DrachtenDrachten, buitengebied tot de Alde FeanenDoor spannings- en capaciteitsproblematiek op meerdere middenspanningskabels die zijn aangesloten op station Drachten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Ook zetten we het schakelstation over naar een ander onderstation en realiseren wij een nieuw station (OS/RS/SS). Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen het vierde kwartaal van 2023 en het vierde kwartaal van 2030.Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Drachten Leerlooierstraat
Drachten, Noarderein

Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Drachten Leerlooierstraat. Dit geldt voor verbruik en het terugleveren van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden tussen het tweede kwartaal van 2026 en het vierde kwartaal van 2029 af. 

Het congestiemanagementonderzoek van Drachten Leerlooierstraat voor verbruik is inmiddels afgerond. Het knelpunt kan hiermee niet volledig worden opgelost. 

Vooraankondiging en onderzoeksrapport
DronrijpDronrijp, Bitgum, Bitgummole, Deinum, Winsum, Engelum, Menaam, Marsum, Boksum Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Dronrijp. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. Rondom Balk leggen we ook een nieuw middenspanningsnet aan. De kabels hebben een spanning van 20kV. Dit nieuwe distributienet verbinden we vervolgens met het bestaande 10kV net. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatorstations.
We verwachten de werkzaamheden gefaseerd af te ronden tussen 2022 en begin 2026. Het congestiemanagementonderzoek van Dronrijp voor teruglevering is inmiddels afgerond. Het knelpunt kan hiermee niet volledig worden opgelost.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
GorredijkGorredijk, Jonkersland, Bontebok, Nieuwehorne, OudehorneDoor spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Gorredijk. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.
Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden. We vergroten in ieder geval de kabelcapaciteit in het net.
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet tussen 2024 en het vierde kwartaal van 2026 afgerond te hebben.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
GrouwGrou, Birstum, Goengahuizen
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Grouw. Dit geldt voor het verrbruik en terugleveren van elektriciteit.
We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Grovestins
Leeuwarden;Door capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Grovestins. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd tussen het vierde kwartaal van 2024 en het tweede kwartaal van 2026 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport 
Klanderijstraat
Leeuwarden
Door capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Klanderijstraat. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we dit in het eerste kwartaal van 2026 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Leeuwarden
Leeuwarden
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Leeuwarden. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd tussen het tweede kwartaal van 2025 en het vierde kwartaal van 2027 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Rauwerd Boazum, Klaeiterp, Dearsum, Scharnegoutum,Tersoal

Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Rauwerd. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.

We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd af tussen het eerste kwartaal van 2024 en het tweede kwartaal van 2027.

Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Rijperkerk Oentsjerk, Hurdegaryp, Suwald, Tytsjerk
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle nieuwe capaciteitsaanvragen voor verbruik en teruglevering op verdeelstation Rijperkerk. 
We realiseren hier een nieuw station en breiden de stationscapaciteit uit. Daarnaast verzwaren we en breiden we het distributienet uit en passen we de netstructuur aan. Deze zijn aan de oostzijde van Leeuwarden uiterlijk in het derde kwartaal van 2025 klaar.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
SchenkenschansLeeuwarden e.o.
Door spannings- en capaciteitsproblemen op verdeelstation Schenkenschans en onderliggende verdeelpunten kunnen we tijdelijk niet voldoen aan nieuwe aanvragen voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Dit verwachten we gefaseerd tussen het eerste kwartaal van 2024 en het vierde kwartaal van 2026 af te ronden.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
UreterpUreterp, Siegerswoude, Drachtster-compagnie
Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation Ureterp is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.
Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden. 
Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet gefaseerd tussen 2024 en het tweede kwartaal van 2027 afgerond te hebben.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
WargaUreterp, Siegerswoude, Drachtster-compagnie
Door spanningsproblematiek op het station Warga, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.
Het is nodig een nieuwe kabelverbinding te leggen tussen de elektriciteitsstations in Warga en Wartena van in totaal 6 kilometer.
We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.
Vooraankondiging volgens oude netcode
WommelsUreterp, Siegerswoude, Drachtster-compagnie
Door spannings – en capaciteitsproblemen op het station Wommels, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 
Het is nodig twee nieuwe distributienetten aan te leggen tussen Sneek en Harlingen. Daarnaast lossen we dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit, het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We verwachten dit af te ronden tussen 2024 en het tweede kwartaal van 2025.
Vooraankondiging volgens oude netcode