Relevante informatie voor uw aanvraag

Informatie voor aanvraag

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over een nieuwe of gewijzigde aansluiting. Wij hopen dat u daardoor uw offerte-aanvraag zo volledig mogelijk kan indienen. Hierdoor kunnen onze projectmanagers u sneller helpen. 

Informatie voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting

 • U heeft ervoor gekozen om een nieuwe aansluiting aan te vragen. Daarbij is het van belang om te weten of het om een tijdelijk aansluitingbouwaansluiting of een permanente aansluiting gaat. Op deze pagina's vindt u de eisen en voorwaarden waaraan een nieuwe aansluiting moet voldoen.

 • Er zijn twee soorten kosten: eenmalige en periodieke kosten. De periodieke kosten en tarieven zijn voor het onderhouden van het net. Deze facturen vindt u in Mijn Liander. Bekijk hier de factuurvoorbeelden

  De eenmalige kosten zijn voor werkzaamheden bij een nieuwe of gewijzigde aansluiting. Met de offertetool kunt u hiervan een kostenindicatie krijgen. 


  Eenmalige kosten

  Is het totaalbedrag hoger dan € 5.000? Dan voldoet een aanbetaling 20%. Bij de start van de realisatie betaalt u 70% van het totaalbedrag. De overige 10% betaalt u na het voltooien van de aansluiting.

  Is het bedrag lager dan € 5.000? Dan wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht.

 • Voor een aansluiting tussen de 3x80A t/m 160 KVA heeft u een ruimte nodig voor de opstelling van Liander. Deze opstellingsruimte is als het ware de meterkast van de netbeheerder.  

  De opstellingsruimte moet aan al onze bouwkundige en technische eisen voldoen. Bijvoorbeeld dat de ruimte op de begane grond en maximaal 10 meter van een toegangsdeur van het pand is. Houd u er rekening mee dat zo'n ruimte ruim twee meter hoog is, bijna een meter breed en een halve meter diep.

  Weet u al waar u de middenspanningsruimte wil plaatsen?
  Stuur dan de gewenste situatietekening mee met uw offerte-aanvraag. Uw projectmanager krijgt zo een duidelijker beeld van uw wensen en kan uw aanvraag beter beoordelen op haalbaarheid.

 • Voor een aansluiting tussen de 160kVA en 2MVA is er een middenspanningsruimte nodig. In de deze ruimte plaatst Liander haar beveiliging en het overdrachtspunt. Dit is het punt waar ons net ophoudt en uw installatie begint. Er zijn twee soorten middenspanningsruimtes, een betreedbaar station en een compact station. Deze ruimtes moeten aan alle bouwkundige en technische eisen voldoen, maar visuele aanpassingen (aan de buitenkant van de ruimte) zijn toegestaan.

  Hier vindt u het Programma van Eisen voor een betreedbaar station: PvE S10505 inkoopruimte inpandig AC5. Het inkoopstation (compact station) moet voldoen aan het Programma van Eisen: PvE S10506 inkoopruimte prefab bouw. Een compact station van een erkende aanbieder voldoet standaard aan deze eisen.

  Weet u al waar u de middenspanningsruimte wil plaatsen?
  Stuur dan de gewenste situatietekening mee met uw offerte-aanvraag. Uw projectmanager krijgt zo een duidelijker beeld van uw wensen en kan uw aanvraag beter beoordelen op haalbaarheid.

 • Er zijn regelementen verbonden aan het aanvragen van een aansluiting, namelijk:

  • Alle aansluitingen voldoen aan de technische en bouwkundige eisen van Liander. Meer beknopte informatie vind u ook op deze pagina.
  • Iedere grootverbruik aansluiting staat op een andere naam geregistreerd. Dit betekent dat u niet twee (kleinere) grootverbruik aansluitingen mag hebben wanneer een (grotere) grootverbruik aansluiting volstaat. Dit geldt zelfs als er meerdere percelen zijn.
  • De aansluiting die wij realiseren is van het net tot de meter. Voor een aansluiting groter dan 160KVA (middenspanning) betekent dit dat u zelf ook nog een deel van de aansluiting moet realiseren. De meter zit hier namelijk in de middenspanningsruimte. 
  • Als u akkoord geeft op de offerte, dan gaat u akkoord met de kosten.
 • Op dit moment zijn er transportbeperkingen voor terugleveren. Dat betekent dat het in sommige gebieden niet (volledig) mogelijk is om energie terug te leveren aan het net. Bekijk hier de beschikbare capaciteit per gebied.

  Wilt u een duurzame opwekinstallatie realiseren? Op de pagina duurzame opwek vindt u alle relevante informatie. Hier leest u meer over de kosten.

  Een opwekinstallatie realiseren vraagt een investering, maar energie opwekken levert ook financiële voordelen op.