Technische en bouwkundige zaken

Technische en bouwkundige zaken

Voor het realiseren van een aansluiting is een ruimte nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de benodigde ruimte voor een grootverbruik gas- of elektriciteitsaansluiting en alle technische eisen.

Laagspanning

U stelt (een) ruimte van voldoende afmeting ter beschikking waar Liander het gereguleerde deel van de aansluiting kan plaatsen. In het geval van een aansluiting op laagspanning betreft dit een voor Liander gereserveerde plek aan een wand waar de aansluiting wordt opgehangen. Uw energiemeter wordt in de onmiddellijke nabijheid van deze plek geplaatst. Ook is het nodig om geschikte invoervoorzieningen op te nemen waarin Liander zijn kabel(s) kan aanbrengen. Klik hier voor meer informatie en tekeningen.

Middenspanning

In geval van een elektriciteitsaansluiting op het middenspanningsnet van Liander dient u zelf te zorgen voor een bouwkundige ruimte (de zogenaamde 'inkoopruimte’), waar Liander het gereguleerde deel van de door u aangevraagde aansluiting kan plaatsen (de ‘beveiliging’). Het niet-gereguleerde deel van de aansluiting (uw eigen verdeelinstallatie, transformator e.d.) maakt hier geen onderdeel van uit en dient u zelf te verzorgen.

Liander stelt eisen aan de inkoopruimte om ervoor te zorgen dat de benodigde componenten in de ruimte passen, aangesloten, bediend, beheerd en onderhouden kunnen worden. Deze noemen we ook wel: het Programma van Eisen (PvE).

Op deze pagina vindt u het Programma van Eisen van Liander voor aansluitingen > 160 kVA tot en met 10 MVA. Uw aannemer of installateur kan u verder helpen het bouwen en inrichten van het station.

Denkt u er aan dat u de tekeningen voor de bouwkundige ruimte van Liander ter goedkeuring voorlegt aan Liander? U mag pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.   

Gas

Voor gas aansluitingen zijn de richtlijnen voor meterruimten utiliteitsgebouwen met een gasaansluiting van toepassing. Deze richtlijnen worden uitgegeven door IWUN. Door te klikken op de volgende links, opent u de bouwkundige eisen

 • Voor een lage druk gasaansluiting met een G10, G16 of G25 meter, klik hier. 
 • Voor een lage druk gasaansluiting met een G40, G65 of G100 meter, klik hier.

Neem voor de bouwkundige eisen voor de ruimte waarin hoge druk gasaansluitingen geplaatst worden contact met ons op.

Technische informatie

Dit is enerzijds om te zorgen dat de grootte van uw installatie goed is afgestemd op de aansluiting met het net van Liander en anderzijds bedoeld om veilig en doelmatig elektriciteit af te nemen en de kans op nethinder te verkleinen. Klik hieronder op de verschillende onderwerpen om te lezen waar u aan moet denken bij het opstellen van uw elektrische installatie.

Onderwerpen technische informatie

 • Om de veiligheid van uw installatie en de medewerkers ter plaatse te borgen, raden wij u aan een installatieverantwoordelijke aan te wijzen. Een installatieverantwoordelijke beschikt over voldoende elektrotechnische kennis door opleiding (WEB niveau 4) en/of vergelijkbare ervaring en is er verantwoordelijk voor dat u de Arbeidsomstandighedenwet rondom uw elektrische installatie naleeft.

  Let erop dat uw installatieverantwoordelijke ervaring heeft met werkzaamheden op het relevante spanningsniveau. Het kan voorkomen dat u een andere installatieverantwoordelijke nodig heeft voor laagspanning dan voor midden-/hoogspanning.
   

  Via het formulier ‘Aanwijzing installatieverantwoordelijke’ kunt u aan ons doorgeven wie uw installatieverantwoordelijke is. Bij de opdrachtbevestiging heeft u dit formulier ontvangen en stuurt u ondertekend naar ons Offerteteam. Op het formulier vindt u het e-mailadres.

 • Voor een veilige bedrijfsvoering van uw elektrische installatie is, onder andere, de wijze van aarding van groot belang. Uw installateur kan u hier verder over inlichten. Mocht u vragen hebben over het eventueel beschikbaar stellen van een aarding van Liander of het eventueel koppelen van uw aarding met die van Liander, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Onder nethinder verstaan we een dermate zware belasting van het net (bijvoorbeeld door het (tijdelijk) verbruiken van een hoog vermogen) dat andere klanten en/of de netbeheerder hier hinder of schade van ondervinden. U merkt dit door het knipperen van het licht.

  Nethinder wordt veroorzaakt door een verkeerde keuze, gebruik en/of aansluiten van apparatuur. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij het inschakelen van grote apparaten zoals motoren of lasapparatuur. Een mogelijke oplossing is het installeren van een frequentieregelaar of een soft starter. Overleg met uw installateur wat voor uw installatie de passende oplossing is. De mate van nethinder is ook afhankelijk van het kortsluitvermogen van het elektriciteitsnet ter plekke. Deze kunt u of uw installateur, voor uw specifieke situatie, bij Liander opvragen.

  Wanneer uw installatie nethinder veroorzaakt, bent u aansprakelijk voor de geleden schade van zowel Liander als van andere aangeslotenen. Zorg er daarom voor dat uw installatie volgens de bepalingen zoals genoemd in de Netcode wordt gebouwd en gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met uw installateur.

 • Om te bepalen welke grootte aansluiting u nodig heeft, moet u weten wat het vermogen is dat u gaat vragen van het net.

  • Welke apparatuur sluit u aan op uw elektrische installatie en hoe gaat u deze gebruiken? 
  • Gebruikt u alles tegelijk? Dan heeft u een aansluiting nodig die veel vermogen aan kan.
  • Wekt u zelf energie op en/of levert u energie terug aan het net? Ook dat is iets waar u rekening mee moet houden bij het bepalen van het benodigde vermogen. 
  • Houd ook rekening met de toekomst. Wilt u nu nog niet gaan terugleveren maar volgend jaar wel? Bespreek dit dan met uw installateur. Hetzelfde geldt voor eventuele uitbreidingsplannen van uw bedrijf. 

   

  Het vermogen dat u opvraagt, heeft invloed op de dikte van de kabels die u gebruikt. Ook de lengte van de kabels draagt bij aan de benodigde dikte. Overleg met uw installateur welke kabels geschikt zijn voor uw situatie. Meer informatie kunt u vinden in o.a. de NEN-EN-IEC-61936-1.

  Liander deelt de aansluitcategorieën in op basis van kilovolt ampère (kVA). Let erop dat uw berekening ook in kVA’s wordt uitgevoerd.  
  • Om te voorkomen dat uw elektrische installatie defect raakt door overbelasting en/of kortsluiting, dient een beveiliging aanwezig te zijn. Volgens de Netcode Elektriciteit bent u verplicht uw beveiliging selectief te maken ten opzichte van de beveiliging die Liander in de aansluiting of in het voedende net toepast. Dit betekent dat, wanneer er overstroom plaatsvindt in uw installatie, uw eigen beveiliging eerst afschakelt en daarna pas die van Liander. Zo voorkomen we dat andere klanten zonder stroom komen te zitten.
  • De instellingen van de beveiliging dienen door uw installateur op de juiste waarde te worden ingesteld. Hierbij dient u rekening te houden met de beveiligingsinstellingen die Liander hanteert voor het net. Vraag bij ons na welke beveiligingsinstellingen Liander gebruikt om er zeker van te zijn dat u aan uw verplichtingen uit de Netcode voldoet. 
  • Ook kan de aanwezigheid van een aardfoutbeveiliging gewenst/noodzakelijk zijn.
 • Het kortsluitvermogen geeft aan in hoeverre een elektrische installatie mechanisch bestand is tegen een eventueel optredende (kort)sluiting. Houd er bij de aanschaf van uw elektrische installatie rekening mee dat deze bestand is tegen het ter plekke verwachtte kortsluitvermogen. De hoogte kan verschillen per gebied. Vraag dus altijd aan ons wat het van toepassing zijnde kortsluitvermogen is. U kunt hier terecht met uw vragen.

 • Wilt u energie gaan opwekken en/of terugleveren? Dit vraagt een goede voorbereiding. Kijk voor alles wat u moet weten op het Informatieportaal Duurzame Opwek.
  Zie ook onderstaand artikel: “Invoeding in het net”.

 • Heeft u apparaten of bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net kunnen leiden? Bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat? Zorg er dan voor dat deze direct afschakelen van het Liander-net bij spanningsuitval en niet per ongeluk tot invoeding van het net kunnen leiden. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties voor uw en onze medewerkers.

 • De koppelkabel is de verbindende kabel tussen uw installatie en die van Liander. In de Programma's van Eisen is gespecificeerd aan welke eisen deze kabel en de bijbehorende eindsluitingen moeten voldoen.

 • Wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in uw installatie of een nieuwe installatie heeft geplaatst, meld u deze gereed bij Liander door middel van het formulier 'Verklaring staat van de installatie en gereedmelding'. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u dat uw installatie conform richtlijnen is gebouwd en dat deze gereed is om in bedrijf gesteld te worden.