Dynamisch Terugleveren

Dynamisch terugleveren

De opwek van duurzame energie neemt snel toe. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar het stelt netbeheerders ook voor flinke uitdagingen. Want hoewel niet alle opwek op het huidige elektriciteitsnet past, willen we ondernemers die duurzame energie opwekken tóch in staat stellen deze energie zoveel mogelijk te leveren aan het net. Dynamisch Terugleveren is hiervoor een oplossing.

Hoe werkt het?

U realiseert uw project op de manier zoals u dat van plan was. Daar verandert niets aan. Dynamisch Terugleveren werkt namelijk via de instellingen in de omvormer. Uw installateur past deze, eventueel in overleg met de leverancier van de omvormer, zodanig aan dat u de opgegeven spanningsbreedte niet overschrijdt. Het terugregelen van de opwek gebeurt geleidelijk én alleen wanneer dit voor het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk is. In plaats van een volledige transportbeperking krijgt u dus de gelegenheid om voor het grootste deel van de tijd energie terug te leveren aan het net.

Wat zijn de afspraken?

Om de goede werking van Dynamisch Terugleveren te waarborgen, maakt Liander duidelijke afspraken:

 1. Liander bepaalt of u in aanmerking komt voor deze regeling. Als dat zo is, dan nemen wij eerst telefonisch contact met u op om het voorstel te bespreken. Het is dus niet mogelijk Liander te benaderen met de vraag of u mee kunt doen met deze regeling. 
 2. Bij een positieve reactie van uw kant ontvangt u een addendum met daarin de afspraken. Dit addendum is de ontheffing op de bestaande transportbeperking en is een aanvulling op de (bestaande) aansluit- en transportovereenkomst. Hierin staat onder meer de spanningsbandbreedte waar uw productie-installatie zich aan moet houden.
 3. U zorgt dat de afgesproken spanningsbandbreedte wordt gerealiseerd met de instellingen van de omvormers van uw productie-installatie. Belangrijk is dus vooraf te controleren of het type omvormer dat u aan wilt schaffen deze regeling ondersteunt. Uw installateur of de leverancier van de omvormers kan u hierbij helpen.
 4. Voor Dynamisch Terugleveren heeft Liander specifieke meetdata nodig. Let op: niet alle meetbedrijven ondersteunen deze dienst. U bent zelf verantwoordelijk om een meetbedrijf te selecteren dat Dynamisch Terugleveren ondersteunt. Het meetbedrijf moet daarvoor de juiste aanpassingen maken. U blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de aanvraag hiervoor tijdig wordt ingediend en afgehandeld. 
 5. Bij ingebruikname toont u aan dat de productie-installatie voldoet aan de voorwaarden die Liander stelt.
 6. Liander controleert periodiek of u de gemaakte afspraken nakomt. Dit doen we door extra meetgegevens bij uw meetbedrijf op te vragen. Uw meetbedrijf moet daarvoor de juiste aanpassingen maken. U dient uw meetbedrijf zelf op de hoogte te stellen dat u voor Dynamisch Terugleveren kiest.
 7. Wanneer u zich niet aan de gemaakt afspraken houdt zal het addendum komen te vervallen, u heeft dan geen recht meer op het verhoogde Gecontracteerde Transport Vermogen (GTV) voor teruglevering. 
 8. Heeft Liander het elektriciteitsnet verzwaard en is Dynamisch Terugleveren niet meer nodig? Dan informeert Liander u hier tijdig over en vervallen de afspraken uit het addendum. U kunt dan weer volledig terugleveren.

Komt u in aanmerking voor de regeling Dynamisch Terugleveren? Houd er dan rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent om een meetbedrijf te selecteren dat Dynamisch Terugleveren ondersteunt.

 

Lees de folder

Alle informatie over onze regeling Dynamisch Terugleveren is te lezen in een handige folder.

Bereken conversiewaardes

Heeft u een aansluiting > 160 kVA en heeft u hulp nodig om de conversiewaardes te berekenen? Gebruik dan dit Excel-document als hulpmiddel. De uitkomsten kunt u gebruiken om uw omvormer optimaal in te stellen en de Conformiteitsverklaring in te vullen.

Veel gestelde vragen over Dynamisch Terugleveren

 • Als uw transportbeperking het gevolg is van een capaciteitsknelpunt en niet van een spanningsknelpunt, dan is de regeling helaas niet van toepassing voor uw situatie.

  Een andere reden kan zijn dat er op het netdeel (de middenspanningsring) waar u op bent aangesloten al andere opwekkers een transportbeperking hebben gekregen. Als zij eerder dan u een aanvraag hebben gedaan bij Liander gaan zij voor.

 • Liander vergoedt de misgelopen kilowatturen niet. Bij de SDE-regeling is het mogelijk om misgelopen productie na de looptijd van 15 jaar in te halen. RVO licht dit ‘banking principe’ toe op hun website.

 • Om dit effect te voorkomen, laat Liander per netdeel (middenspanningsring) niet meer dan 1 klant met Dynamisch Terugleveren toe. De verwachting die Liander afgeeft met betrekking tot de mate van afregelen is daarmee niet afhankelijk van extra opwekkers.

 • Liander geeft de verwachting af met de kennis van het net die voorhanden is. Daarbij hanteren wij een veiligheidsmarge. Het effect van de gelijktijdigheid van opwek en uw eigen verbruik en dat van andere aangeslotenen in de ring is door Liander niet exact te bepalen. Aan de verwachting die Liander afgeeft kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Het is een tussentijdse oplossing voor de periode die Liander nodig heeft om het elektriciteitsnet te verzwaren. Hoe lang die periode is, hangt af van de plek waar uw opwekinstallatie staat. Dit kan variëren van meerdere maanden tot meerdere jaren.

 • Het instellen van de omvormer is de verantwoordelijkheid van de aangeslotene. Het zijn namelijk instellingen in de installatie van de klant. Uw installateur is normaal gesproken in staat de regeling goed in te stellen. Mocht dat niet lukken, dan is het altijd mogelijk om de servicelijn van de omvormerleverancier te benaderen. Leveranciers van omvormers zijn op de hoogte van de regeling die Liander aanbiedt.

 • Er zijn verschillende merken omvormers in de markt die allemaal hun specifieke eigenschappen hebben. Zorg er in ieder geval voor dat u een merk/type omvormer aanschaft die voldoet aan de Requirements for Generators (RfG). Daarnaast is het belangrijk te toetsen of het betreffende merk en type een PU-regeling ondersteunt.

 • Belangrijk is dat u de regeling exact zo instelt als aangegeven door Liander. Setpoints dient u bijvoorbeeld niet af te ronden, dit kan een behoorlijke impact hebben op het eindresultaat. Ook de afstand tussen het overdrachtspunt en de omvormers is van invloed. Deze dient zo kort mogelijk te zijn. Daarnaast is het van belang de bekabeling tussen het overdrachtspunt en de omvormers ruim te bemeten, dus niet een te dunne kabel aanleggen.

  Is de afstand tussen het overdrachtspunt en de omvormers aanzienlijk? Dan is een gesloten lus regeling het overwegen waard. Bij deze regeling wordt de spanning op het overdrachtspunt gemeten en wordt deze data teruggekoppeld naar de omvormers. De omvormers regelen dan op basis van de spanning op het overdrachtspunt in plaats van op basis van de lokale spanning bij de omvormers.

  Een, mogelijk wat vergaande, maatregel is het verplaatsen van de momenten van gebruik van energie binnen uw bedrijf zodat deze meer in lijn komen te liggen met de momenten van opwek. Dit is niet altijd mogelijk, maar wellicht wel het onderzoeken waard.

 • U krijgt dan eerst een bericht van Liander waarin wij u wijzen op het feit dat u de afgesproken regels niet bent nagekomen. Na herhaaldelijk overschrijden van de bandbreedte verklaren wij Dynamisch Terugleveren als niet meer van toepassing op uw situatie. U valt dan terug in de oorspronkelijke transportbeperking met de daarbij horende richtlijnen.

 • In beginsel niet. Het kan wel zo zijn dat er meer energie via het ‘banking principe’ van RVO ingehaald moet worden dan voorzien als gevolg van het afregelen. Dat kan betekenen dat het 16e jaar in de regeling intensiever ingezet wordt en dat de geplande terugverdientijd van het project langer duurt dan vooraf verwacht.

 • De kosten voor systeemaanpassingen bij Liander zijn voor rekening van Liander. De klant is verantwoordelijk voor de instellingen in de installatie en het aanleveren van meetgegevens. De eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

 • Door gebruik te maken van Dynamisch Terugleveren geeft u Liander toestemming om extra meetgegevens bij uw meetbedrijf op te vragen. 

  Let op: niet alle meetbedrijven ondersteunen deze dienst. U bent zelf verantwoordelijk om een meetbedrijf te selecteren dat Dynamisch Terugleveren ondersteund. Het meetbedrijf moet daarvoor de juiste aanpassingen maken. U blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de aanvraag hiervoor tijdig wordt ingediend en afgehandeld. Neem voor meer informatie hierover contact op met Liander via zakelijke.klant@liander.nl

  Eventuele kosten voor het opvragen en verkrijgen van deze meetgegevens zijn voor uw rekening.

 • Om te kunnen controleren of de regeling bij de klant goed is ingesteld, heeft Liander van de klant toestemming gekregen om periodiek extra meetgegevens op te vragen bij het meetbedrijf. Het gaat dan om de metingen op het overdrachtspunt en van de bruto-productie. De klant is verantwoordelijk een meetbedrijf te selecteren dat Dynamisch Terugleveren ondersteunt.

  Heeft u vragen over hoe u deze gegevensuitwisseling voor Dynamisch Terugleveren kunt ondersteunen voor uw klanten? Neem dan contact met ons op via zakelijke.klant@liander.nl