Hoe vraag ik subsidie aan?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt verschillende subsidies beschikbaar voor grootschalige energieopwek. Lees hier hoe u in aanmerking komt voor een subsidie.

Vraag een transportindicatie aan

Voor de aanvraag van een subsidie heeft u een transportindicatie nodig. Het geeft aan dat er op het moment van berekenen, transportcapaciteit beschikbaar is voor uw subsidie aanvraag. Let op, hiermee wordt géén capaciteit op het net voor u gereserveerd.

Het is mogelijk dat tussen het moment van de tranportindicatie en de realisatie van uw project, de situatie op het elektriciteitsnet verandert. Als er congestie in het betreffende gebied ontstaat, kunt u een transportbeperking krijgen.

Vraag daarom zo snel mogelijk (nadat de subsidie is toegekend) het benodigde transportvermogen voor teruglevering en/of de offerte voor uw aansluiting aan.

Extra waarschuwing bij SDE subsidie

In verband met de toenemende congestie, adviseren wij u éérst een toets op beschikbare transportcapaciteit bij ons te doen, voordat u tot aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen overgaat. De periode tussen het krijgen van de transportindicatie en het krijgen van de SDE-beschikking is namelijk dermate groot dat de netsituatie in die periode veranderd kan zijn en er geen transportcapaciteit meer beschikbaar is.

Laat u een al verkregen SDE-beschikking vervallen om een nieuwe aan te vragen? En had u voor de oude beschikking al transportvermogen gecontracteerd bij Liander? Neem dan contact met ons op om een nieuwe transportindicatie aan te vragen.

Transportindicatie en capaciteit op het net

Wij geven een transportindicatie af als het betreffende gebied niet is aangemerkt als een congestiegebied. Een gebied is een congestiegebied als wij een formele aankondiging hebben gedaan bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook moet daar het onderzoek naar congestiemanagement zijn afgerond.

Krijgt u geen transportindicatie en levert u niet terug aan het net? Of sluit u zon- en windenergie aan op 1 kabel (Cablepooling)? Neem dan contact met ons op.

Transportindicatie SCE

SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking.

Transportindicatie SDE++ | Aanvraag gesloten

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. 

Transportindicatie OWE | Aanvraag gesloten

OWE staat voor Opschaling volledig hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse.