Aanmelden installatie voor energieopslag

Bent u van plan een batterij aan te sluiten achter uw aansluiting? Of heeft u al een batterij, maar gaat u uw installatie aanpassen? Dan bent u verplicht uw energieopslag aan te melden. Lees wat dit voor u betekent.

Waarom is aanmelden verplicht?

De verwachting is dat energieopslag de komende jaren toeneemt. Energieopslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden. 

Voor ons is het van belang te weten waar de opslageenheden staan en wat de capaciteit is. Volgens de Nederlandse Netcode Elektriciteit bent u verplicht uw energieopslag aan te melden bij een opslageenheid vanaf 0,8 kW.

Wij gebruiken uw gegevens voor onderhoud van het net en bij beslissingen voor uitbreiding of aanpassingen. Daarnaast mogen wij deze gegevens gebruiken bij onderzoeken naar mogelijkheden voor congestiemanagement. 

Nederlandse eisen voor omvormers

U moet kunnen aantonen dat de gebruikte omvormers voldoen aan de Nederlandse eisen. Op de website van Netbeheer Nederland staat een lijst met omvormers die aan deze eisen voldoen. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Aanmelden van uw energieopslag

Het aanmelden van uw energieopslag kan op verschillende manieren. Bekijk hieronder welke situatie op u van toepassing is en wat daarvoor nodig is.

1. U wilt uw energieopwek én uw batterij aanmelden

U wilt uw opwekking en terugleveren van elektriciteit aanmelden. Dan kan dat via de portal Duurzame Energie. Hier wordt zowel naar uw installatie als naar de aanwezigheid van een batterij gevraagd. Wij nemen vervolgens contact met u op om de aanmelding verder door te nemen.

2. U wilt alleen uw batterij aanmelden

Heeft u uw opwek(installatie) al aangemeld of heeft u geen opwekinstallatie? Dan hebben wij alleen de gegevens van uw batterij nodig. Welke gegevens we nodig hebben hangt af van het opslagvermogen. 

  • Mijn opslagvermogen is kleiner dan 1.000 kW
    Stuur een e-mail met het installatiebewijs van een erkende omvormer naar zakelijke.klant@liander.nl.
  • Mijn opslagvermogen is gelijk aan of groter dan 1.000 kW
    Dan hebben wij een ingevuld Energy Storage Module Document (ESMD formulier) van u nodig. Het ingevulde formulier mailt u uiterlijk 3 maanden voor ingebruikname naar zakelijke.klant@liander.nl. Dit formulier kunt u downloaden op de website van Netbeheer Nederland. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 088 542 63 62.

Heeft u vragen over uw opslageenheid of uw omvormer? Raadpleeg dan uw installateur.