Aanvraag teruglevering energie

Aanvragen teruglevering

Gaat u duurzame energie opwekken en terugleveren aan het net? Meld uw opwekinstallatie dan aan. Als u minder dan 1 MW gaat terugleveren, kunt u ons webformulier invullen. Als u 1 MW of meer gaat terugleveren, vragen wij u het Power Generating Module Document (PGMD) in te vullen. Beantwoord hiervoor onderstaande vraag.

Check terugleververmogen

Power Generating Module Document

U geeft aan dat u met uw opwekinstallatie 1 MW of meer terug gaat leveren. Wij verzoeken u vriendelijk het Power Generating Module Document (PGMD) in te vullen. Het ingevulde formulier mailt u uiterlijk 3 maanden voor geplande datum ingebruikname naar zakelijke.klant@liander.nl.

De registratie van uw opwekinstallatie maakt onderdeel uit van de Requirements for Generators die vanaf 27 april 2019 van kracht zijn.

Gegevens aanvrager

Kies bestand…
(niet verplicht)
(niet verplicht)
(niet verplicht)
(niet verplicht)

Gegevens installatie

?

Gegevens teruglevering

?
?
?

Let op: Liander gaat ervan uit dat het geplande terugleververmogen past binnen uw huidige aansluitcapaciteit. Check indien nodig bij uw installateur. Is dit niet het geval? Dan is een verzwaring van uw aansluiting nodig.

Aanvullende gegevens

Merk en type elektriciteitsproductie-eenheid

Primaire energiebron

?

Overige gegevens

Stem met uw meetbedrijf de startdatum voor teruglevering af zodat het meetbedrijf tijdig de administratieve verwerking kan uitvoeren.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de meter geschikt te maken voor teruglevering.

Wilt u gebruikmaken van SDE+ subsidie? Dan kunt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.nl lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de brutoproductiemeter aan te vragen.

Gegevens subsidie

?
?
?
(niet verplicht)
Kies bestand…
?

Verzoek tot Vaststelling

Meld uw installatie (Verzoek tot Vaststelling) eerst aan via CertiQ.

Kies bestand…
(niet verplicht)
Kies bestand…
(niet verplicht)

Meld eerst uw installatie aan bij CertiQ!

Uw aanvraag voor teruglevering van energie kunt u alleen indienen als u uw installatie heeft aangemeld bij CertiQ. Anders heeft het indienen van dit formulier geen zin.