Aanvraag teruglevering energie

Aanvragen teruglevering

Gegevens aanvrager

(niet verplicht)
Kies bestand…
(niet verplicht)

Gegevens installatie

?

Gegevens teruglevering

?
?
?
(niet verplicht)
(niet verplicht)

Let op: Liander gaat ervan uit dat het geplande terugleververmogen past binnen uw huidige aansluitcapaciteit. Check indien nodig bij uw installateur. Is dit niet het geval? Dan is een verzwaring van uw aansluiting nodig.

Overige gegevens

Stem met uw meetbedrijf de startdatum voor teruglevering af zodat het meetbedrijf tijdig de administratieve verwerking kan uitvoeren.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de meter geschikt te maken voor teruglevering.

Liander adviseert een brutoproductiemeter te laten plaatsen bij gebruikmaking van SDE+ subsidie. Heeft u SDE+ subsidie nog niet aangevraagd? Dan verwijzen wij u door naar RVO.

Wilt u gebruikmaken van SDE+ subsidie? Dan kunt u op de site van site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.nl lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Neem contact op met uw meetbedrijf om de brutoproductiemeter aan te vragen.

Gegevens subsidie

?
?
Kies bestand…
?
Kies bestand…
?
(niet verplicht)

Verzoek tot Vaststelling

Meld uw installatie (Verzoek tot Vaststelling) eerst aan via CertiQ.

Kies bestand…
(niet verplicht)
Kies bestand…
(niet verplicht)

Meld eerst uw installatie aan bij CertiQ!

Uw aanvraag voor teruglevering van energie kunt u alleen indienen als u uw installatie heeft aangemeld bij CertiQ. Anders heeft het indienen van dit formulier geen zin.