Afdelingen betrokken bij onderzoek

Betrokken afdelingen

Alliander ondersteunt onderzoeken die bijdragen aan onze doelen: betrouwbare, betaalbare en schone energienetten voor de toekomst. Fundamenteel onderzoek moet de waarde voor Alliander aantonen én bijdragen aan de inzet van nieuwe technologieën. Twee afdelingen binnen Alliander zijn bezig met onderzoeksvragen.

Onderzoeksafdelingen bij Liander

 • De afdeling IT Data & Analytics bestaat uit enkele tientallen data scientists en ingenieurs die bezig zijn met zeer diverse onderzoeksvragen binnen Alliander. Dit kunnen praktische vragen zijn zoals ‘Welke kabel heeft de grootste kans op falen?’ of fundamentelere vragen als ‘Waar zouden we wat willen meten om ons net te besturen?’. Er is veel samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen.

  Onderzoeksvragen Asset Management

  We onderscheiden twee hoofdthema’s:

  1. Slimmer benutten bestaande assets met als doel het vergroten van de netcapaciteit.
  2. Autonome netbesturing met als doel zoveel mogelijk automatisch regelen van ons net van dag tot dag.  
 • We werken aan onderzoeksvragen die we moeten beantwoorden om het digitale netwerkbedrijf van de toekomst te worden. De missie, de Alliander strategische pijlers en de digitale & tech trends die we zien in de buitenwereld vormen het uitgangspunt en de basis voor het definiëren van de onderzoeksprogramma’s. Antwoorden vinden we bijvoorbeeld door het doen van Proof of Technologies. Twee van de programma’s zijn:

  • Smart grid of grids & assets: 
   • Om ons net digitaler, slimmer, minder arbeidsintensief, minder storingsgevoelig en daarmee meer betrouwbaar te maken is het noodzakelijk te kijken naar oplossingen die in lijn liggen met een intelligent digital mesh. Er ontstaat een grid of grids, waarin onze assets slim zijn en er real-time control uitgeoefend kan worden op ons net. 
  • Supporting technologies in the field & office:
   • Onze schaarste aan technisch personeel benodigd een creatieve blik en creatieve manier om innovatieve technologieën te integreren in ons dagelijks werk. Daarnaast willen we de veiligheid borgen en de kennis van onze experts behouden. 

Onderzoeksmogelijkheden

Door professionals en kennis met elkaar te verbinden kan er sneller succesvol ingespeeld worden op technologische innovaties & inzichten die tot nieuwe doorbraken zullen leiden.

Onderzoeken binnen Alliander zijn er in verschillende vormen en maten. Er zijn stagetrajecten van enkele maanden tot meerjarige onderzoeken met meerdere promovendi. Het steunen van onderzoek is daarom vrijwel altijd maatwerk. We volgen hiervoor twee sporen door het aanbieden van onderzoeken, waarbij de promovendi, post doc’s minimaal één dag fysiek aanwezig zijn op een Liander-locatie en door de uitwisseling van data zodat het onderzoek direct toepasbaar is.

Voor stage- en afstudeeropdrachten Alliander: https://werkenbij.alliander.com/young-talent/stages/