Transportindicatie voor SDE-aanvraag

Transportindicatie voor SDE-aanvraag

Voor de het aanvragen van een SDE+-beschikking stelt het ministerie van EZK een aanvullende voorwaarde. De aanvrager heeft een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in behandeling.

De najaarsronde 2019 voor het aanvragen van een SDE+-subsidie is gesloten. Het aanvragen van een transportindicatie is daarom niet meer mogelijk. Indien van toepassing kunt u voor de volgende openstellingsronde van de SDE+-regeling (17 maart 2020) hier weer een transportindicatie aanvragen. Dit is vanaf 17 februari weer mogelijk.

 

Wat kan ik met een transportindicatie?

Een transportindicatie is voorwaardelijk voor RVO om uw SDE-aanvraag in behandeling te nemen. De indicatie geeft aan dat er op het moment van berekenen transportcapaciteit beschikbaar is voor uw aanvraag. De transportindicatie reserveert dus geen netcapaciteit! Het kan daarom gebeuren dat u, wanneer u de aansluiting aanvraagt of uw project gaat realiseren, alsnog een transportbeperking krijgt. Er kan immers tussen het moment van de transportindicatie en de daadwerkelijke realisatie meer duurzame opwek op het betreffende netdeel zijn bijgekomen.

Hoe bepaalt de netbeheerder een transportindicatie?

De netbeheerder geeft een transportindicatie af, tenzij de aanvraag is gedaan in een gebied waar de netbeheerder een formele vooraankondiging van congestie heeft gedaan bij de ACM. Ook moet daar het onderzoek naar congestiemanagement door de netbeheerder zijn afgerond.

Krijgt u geen transportindicatie, maar levert u geen kilowatturen terug aan het net? Neem dan contact op met ons.

Actuele informatie per gebied

NIET GEBRUIKEN - Geen copyrights verkregen

Hier vindt u de meest actuele informatie over de capaciteit in ons verzorgingsgebied voor zakelijke grootverbruik klanten.