Het TF-signaal stopt binnenkort

Stoppen TF-signaal

Liander stopt in 2020 met het verspreiden van het TF-signaal via haar elektriciteitsnet. De techniek is verouderd en Liander heeft het TF-signaal voor haar werkzaamheden niet meer nodig. Wij geven hieronder meer informatie wat dit betekent.

Liander gebruikt het TF-signaal voor haar netbeheertaken, zoals voor de schakeling van openbare verlichting (geschakelde aansluiting 1x6A). Er zijn echter ook bedrijven en organisaties die het TF-signaal dat Liander uitzendt, gebruiken in hun eigen installaties. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch in- en uitschakelen van de verlichting op het parkeerterrein, galerijverlichting of in koelinstallaties. Met deze toepassingen liften gebruikers voor het schakelen dus als het ware mee op het TF-signaal van Liander. Als Liander stopt met het TF-signaal heeft dat voor organisaties die het gebruiken in hun eigen installaties gevolgen. De toepassing werkt dan niet meer naar behoren.  

Zorg dat uw toepassingen niet meer op het TF-signaal meeliften

Alle toepassingen die gebruik maken van het TF-signaal moeten daarom in 2020 op een andere manier zijn aangestuurd. In het verleden konden TF-ontvangers gekocht worden bij technische groothandels en doe-het-zelf-zaken. Daardoor is bij ons helaas niet bekend bij welke organisaties en met welke systemen men van het TF-signaal gebruik maakt.

De Elektriciteitswet bepaalt dat netbeheerders geen diensten mogen leveren buiten hun wettelijke taken als netbeheerder. Liander kan daarom het schakelen niet als dienst (gaan) aanbieden aan deze groep “meelifters”.

Consequenties voor uw organisatie?

Maakt u binnen uw organisatie gebruik van het TF-signaal? Dan heeft het uitzetten van het TF-signaal consequenties. Installaties kunnen dan niet meer in- en uitgeschakeld worden en/of op andere manieren niet goed meer functioneren.

Openbare verlichting op uw eigen net?

Er zijn gemeentes waar (een deel van) de openbare verlichting is aangesloten op een eigen elektriciteitsnet. Het kan zijn dat de openbare verlichting op dit eigen net, aan- en uitschakelt met het opgevangen TF-signaal. Is dit voor uw gemeente van toepassing? Dan dient u zelf voor een nieuw schakelsysteem te zorgen.

Er zijn verschillende schakeloplossingen mogelijk. Zo kunt u gebruik maken van een tijdklok voor het schakelen. Er zijn ook geavanceerde systemen waarmee u bijvoorbeeld per lichtmast de lichtsterkte kunt bepalen. Voor een nieuw schakelsysteem voor openbare verlichting in uw gemeente kunt u samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting.

Verlichting op uw terrein?

Heeft u verlichting op uw parkeerterrein, is uw bedrijfsterrein verlicht of heeft u galerijverlichting in beheer? De kans bestaat dat het aan- en uitschakelen dan met behulp van het TF-signaal gebeurt. U dient dan zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem om ook in 2020 deze verlichting in en uit te kunnen schakelen. Wij adviseren u hiermee tijdig te beginnen.

Er zijn verschillende schakeloplossingen mogelijk. Zo kunt u gebruik maken van een tijdklok voor het schakelen. Er zijn ook geavanceerde systemen waarmee u bijvoorbeeld per lichtmast de lichtsterkte kunt bepalen in geval van terreinverlichting. Vraag uw installateur om advies.

Andere systemen of apparaten die meeliften op het TF-signaal

Het TF-signaal kan ook voor andere systemen of apparaten worden gebruikt. Enkele voorbeelden zijn:

  • Boilers
  • Koelinstallaties
  • Eigen installaties

Maakt u voor deze of andere systemen /apparaten gebruik van het TF-signaal ? Dan dient u zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem voor deze systemen of apparaten. U kunt uw installateur om advies vragen.

Tref op tijd voorzorgsmaatregelen

2020 lijkt nu misschien nog ver weg, maar het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen is meestal niet van de één op de andere dag geregeld. Wij adviseren u daarom om hier tijdig mee te starten.

Veelgestelde vragen over stoppen TF-signaal

  • TF staat voor toonfrequent. Liander gebruikt voor haar dienst “geschakelde aansluiting” (1x6A) het TF-signaal (Toonfrequent signaal). Dit wordt via het elektriciteitsnet verstuurd. Het TF-signaal zorgt ervoor dat systemen, die aangestuurd worden door dit signaal, op een bepaalde manier (in- of uit-)geschakeld worden. Zo zorgt het TF-signaal er bijvoorbeeld voor dat ’s avonds rond zonsondergang de openbare verlichting wordt ingeschakeld en ’s morgens rond zonsopkomst weer wordt uitgeschakeld. Ook zorgt het TF-signaal voor de schakeling tussen hoog en laag tarief bij klanten met een dubbelteltarief in hun meter.

  • De zendsystemen die het TF-signaal uitsturen, zijn aan het einde van hun levensduur. Het systeem is ook verouderd en Liander heeft het niet meer nodig voor haar wettelijke netbeheerderstaken. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het TF-signaal, waardoor het signaal niet altijd goed aankomt bij de systemen die er gebruik van maken.

  • De zendsystemen, die het TF-signaal verzenden, zijn in het beheer van de netbeheerder in de betreffende regio. In dit geval dus Liander.

  • Liander wil in 2020 het TF-signaal definitief stopzetten. Dat kan zodra alle wettelijk gereguleerde functies onafhankelijk zijn van het TF-signaal.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Samen met uw installatie-adviseur kunt u ook de beste oplossing oplossing bepalen voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Hij kan u adviseren over de beste oplossing voor uw organisatie en specifieke situatie.