Het TF-signaal stopt

Stoppen TF-signaal

Liander start in september 2020 met het stoppen van het verspreiden van het TF-signaal via haar elektriciteitsnet. De techniek is verouderd en Liander heeft het TF-signaal voor haar werkzaamheden niet meer nodig. Begin 2021 is het signaal in het hele verzorgingsgebied van Liander definitief verdwenen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat doet het TF-signaal?

Liander gebruikt het TF-signaal voor haar netbeheertaken, zoals voor de schakeling van openbare verlichting (geschakelde aansluiting 1x6A). Er zijn echter ook bedrijven en organisaties die het TF-signaal dat Liander uitzendt, gebruiken in hun eigen installaties. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch in- en uitschakelen van de verlichting op het parkeerterrein, galerijverlichting of in koelinstallaties. Met deze toepassingen liften gebruikers voor het schakelen dus als het ware mee op het TF-signaal van Liander. Als Liander stopt met het TF-signaal heeft dat voor organisaties die het gebruiken in hun eigen installaties gevolgen. De toepassing werkt dan niet meer naar behoren.  

Zorg dat u niet meer op het TF-signaal meelift

Alle toepassingen die gebruik maken van het TF-signaal moeten daarom op een andere manier zijn aangestuurd op het moment dat het signaal in een regio stopt. Voor toepassingen die tot de taak van de netbeheerder horen, regelt Liander dit. Het gaat dan om de slimme meter voor het tariefschakelen bij kleinverbruik aansluitingen en FlexOVL voor het schakelen van de openbare verlichting op het elektriciteitsnet van Liander.

In het verleden konden TF-ontvangers gekocht worden bij technische groothandels en doe-het-zelf-zaken. Daardoor is bij ons helaas niet bekend bij welke organisaties en met welke systemen men van het TF-signaal gebruik maakt. Maakt u binnen uw organisatie gebruik van het TF-signaal? Dan heeft het uitzetten van het TF-signaal consequenties. Installaties kunnen dan niet meer in- en uitgeschakeld worden en/of op andere manieren niet goed meer functioneren.

Tref op tijd voorzorgsmaatregelen

Het moment dat het TF-signaal in uw regio stopt, lijkt nu misschien nog ver weg, maar het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen is meestal niet van de één op de andere dag geregeld. Wij adviseren u daarom om hier tijdig mee te starten.

Bekijk hieronder wat de impact is op uw organisatie.

 

Consequenties voor overheden

Het uitfaseren van het TF-signaal kan consequenties hebben voor de gemeentes Noordoostpolder en Urk, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat. Bekijk welke impact dit op uw organisatie kan hebben.

Consequenties voor VVE's en woningbouwcorporaties

Het uitfaseren van het TF-signaal kan consequenties hebben voor woningbouwcorporaties en VVE's in de regio Noordoostpolder. Bekijk welke impact dit op uw organisatie kan hebben.

Veelgestelde vragen over stoppen TF-signaal

  • TF staat voor toonfrequent. Liander gebruikt voor haar dienst “geschakelde aansluiting” (1x6A) het TF-signaal (Toonfrequent signaal). Dit wordt via het elektriciteitsnet verstuurd. Het TF-signaal zorgt ervoor dat systemen, die aangestuurd worden door dit signaal, op een bepaalde manier (in- of uit-)geschakeld worden. Zo zorgt het TF-signaal er bijvoorbeeld voor dat ’s avonds rond zonsondergang de openbare verlichting wordt ingeschakeld en ’s morgens rond zonsopkomst weer wordt uitgeschakeld. 

  • De zendsystemen die het TF-signaal uitsturen, zijn aan het einde van hun levensduur. Het systeem is ook verouderd en Liander heeft het niet meer nodig voor haar wettelijke netbeheerderstaken. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het TF-signaal, waardoor het signaal niet altijd goed aankomt bij de systemen die er gebruik van maken.

  • De zendsystemen, die het TF-signaal verzenden, zijn in het beheer van de netbeheerder in de betreffende regio. In dit geval dus Liander.

  • Liander start in september 2020 met het definitief stopzetten van het TF-signaal. Het uitzetten van dit TF-signaal gebeurt per regio. Op deze manier kunnen we beter monitoren wat het effect is en kunnen we waar nodig het signaal tijdelijk weer aanzetten. Begin 2021 is het signaal in het hele verzorgingsgebied van Liander definitief verdwenen. 

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Samen met uw installatie-adviseur kunt u ook de beste oplossing oplossing bepalen voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • Uw installatie-adviseur kan u hierbij helpen. Hij kan u adviseren over de beste oplossing voor uw organisatie en specifieke situatie.

  • De komende jaren bieden we alle huishoudens gratis een slimme meter aan. Hierover krijgt u vanzelf bericht van ons. Via onze planningschecker kunt u direct zelf kijken wanneer u er een krijgt. 

  • Van 2017 t/m 2020 bouwen we alle apparaten voor het schakelen van de openbare verlichting in het gebied van Liander om. Bekijk hier de voortgang van de uitrol van FlexOVL in uw gemeente.