Bezwaar vordering energiefraude

Vindt u de factuur voor energiefraude onterecht? Of bent u het niet eens met het bedrag op de factuur? Dan kunt u via onderstaand formulier binnen 14 dagen na de factuurdatum bezwaar maken tegen een vordering bij energiefraude. Geef een duidelijke beschrijving van uw bezwaar. Ook kunt u extra bewijsstukken meesturen. 

U kunt uw bezwaar ook per post indienen. Stuur het bezwaarschrift dan naar:
Liander N.V. | Liander Marktdiensten Fraude | Postbus 50 | 6920 AB Duiven | P103

Voor welk adres wilt u bezwaar maken?

Uw bezwaar

Let op! Bestanden groter dan 3MB kunt u niet uploaden. Het totaal van al uw bestanden mag niet groter zijn dan 32MB.

Uw gegevens

Telefoonnummer

Akkoord