Regionieuws Noord-Holland

regionieuws NHN

Langere wachttijd voor elektriciteit Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Heiloo en Castricum

28 april 2022

In september 2021 heeft het elektriciteitsnet in grote delen van de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Heiloo en Castricum de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Naar nu blijkt is er meer extra capaciteit van het elektriciteitsnet nodig dan voorzien. Hierdoor kan Liander een groot deel van de grootverbruikers, zoals bedrijven en instellingen die zich nieuw in het gebied willen vestigen of meer capaciteit willen, op zijn vroegst in 2028 helpen. Dit geldt ook voor grootschalige woningbouwprojecten.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.

Wachtlijst 

Bij het bereiken van de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet doet Liander standaard onderzoek naar de exacte belasting van het net in het betreffende gebied. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de belasting van het net in het betreffende gebied hoger is dan gedacht. Hierdoor is extra uitbreiding van het elektriciteitsnet eerder nodig dan gepland. Met als gevolg dat grootverbruikers op de wachtlijst langer moeten wachten op de gewenste capaciteit. 

Liander vindt dit erg vervelend en doet er alles aan om de uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening in de regio zo snel mogelijk gereed te hebben. Op dit moment zoekt Liander samen met TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, naar de beste oplossing, bijvoorbeeld een nieuw 150kV elektriciteitsverdeelstation op of nabij bedrijfsterrein de Boekelermeer. De verwachting is dat de extra capaciteit op het elektriciteitsnet in de regio op zijn vroegst in 2028 beschikbaar is. 

De drukte op het net in de regio heeft naar verwachting gevolgen voor de geplande woningbouwprojecten in Alkmaar, Heiloo, en omgeving die regelmatig afhankelijk is van bedrijven die ruimte maken en verhuizen naar bijvoorbeeld bedrijventerrein de Boekelermeer. Ook de gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein zullen langer moeten wachten op de gewenste capaciteit.

Lander investeert fors in Noord Holland  

Liander voorziet dat tot 2031 circa 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Om knelpunten te verhelpen en voorkomen neemt Liander in de provincie de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst het 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Dit geldt onder andere voor de uitbreiding van elektriciteitsstation Oterleek, wat een deel van de oplossing is voor de congestie in dit gebied. 

 

Eerdere nieuwsberichten

Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in groot deel West-Friesland

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in delen van de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en slimme oplossingen om meer capaciteit te creëren. Lees hier het perbericht >

Zonproductie Noord-Holland

In een tijd waar netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet heeft netbeheerder Liander in 2021 opnieuw duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland. Het aantal installaties groeide in 2021 ten opzichte van 2020 met 27%, het vermogen van de zonnepanelen nam toe met 31%. Inmiddels leveren in Noord-Holland bijna 203.000 woningen en 2.480 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander. Lees hier het nieuwsbericht over jaarcijfers zonproductie Noord-Holland>

Zo omzeilen we samen de drukte op het elektriciteitsnet

Lig je als ondernemer wel eens wakker van het idee dat je bedrijf stilvalt, doordat er geen elektriciteit meer is? Dat is niet onbegrijpelijk. Maar geen paniek. Ook al staan netbeheerders voor een historische vernieuwingsslag, de bestaande infrastructuur is stabiel en betrouwbaar. Maar als je bedrijf méér elektriciteit nodig heeft dan je nu geleverd krijgt, is de kans groot dat het huidige net je vraag niet aankan. Mario Verzijlberg en René Kroese, relatiemanagers Groot Zakelijk bij Liander, leggen uit hoe dat komt in hun tweede blog. en wat Liander doet om het net uit te breiden en hoe congestiemanagement nieuwe stijl helpt om de drukte op het elektriciteitsnet te omzeilen. Lees hier verder >

Samen de weg plannen naar verdere groei en verduurzaming

Je wilt als ondernemer uitbreiden en hebt daar meer elektrisch vermogen voor nodig. Of je wilt overschakelen op duurzame energie om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Welke opties zijn er dan in deze tijd van toenemende elektrificatie en dreigende schaarste in energietransport? Hoe vordert de ambitieuze capaciteitsuitbreiding van het net en wat zijn eventuele alternatieven om als onderneming verzekerd te blijven van voldoende elektriciteit om groei en verandering te initiëren? Onze collega's Mario Verzijlberg en René Kroese, relatiemanagers Groot Zakelijk schrijven een aantal blogs hierover op de website van ontwikkelingsbedrijf NHN. Lees hier hun eerste blog >