Regionieuws Friesland

nieuws Friesland

Hier leest u de alle nieuwsberichten uit de regio Friesland.

Webinar terugkijken 19 mei Netverzwaring

In het webinar zijn we ingegaan op de problematiek van de afgegeven planning en hoe de netverzwaring er uit ziet. Lees verder>>

Grootschalige uitbreiding Fries elektriciteitsnet kost meer tijd dan voorzien

Liander werkt op veel plaatsen in Friesland aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Binnenkort start de volgende fase van de grootschalige uitbreidingswerkzaamheden in de provincie. De voorbereiding hiervan kost echter meer tijd dan voorzien. Dat komt onder meer doordat de nieuwe grootschalige aanpak van Liander, samen met aannemers, meer tijd kost dan verwacht. Ook het tekort aan technici en materiaal zorgt voor vertraging. Gevolg is dat ruim 400 grote producenten van wind- en zonnestroom en grootverbruikers van elektriciteit op de Friese wachtlijst van Liander 1 tot 3 jaar langer moeten wachten op de gewenste capaciteit. Liander betreurt de vertraging en doet er alles aan om samen met de aannemers het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden. Lees hier verder >>

Toekomst energienet Fryslân: meer flexibiliteit nodig

De overgang naar duurzame energie brengt in Fryslân problemen voor het energienetwerk met zich mee als er geen gerichte maatregelen komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de RES-regio Fryslân naar de impact van de energietransitie in de provincie. Het rapport constateert onder meer dat het huidige provinciale beleid om wind op land niet veel extra ruimte te bieden de provinciale ambitie om energieneutraal te worden bemoeilijkt. De onderzoekers doen in het rapport een aantal aanbevelingen, zoals verdere uitbreiding van het elektriciteitsnet, inzet van groen gas, waterstof en warmtenetten. Lees verder >>

Drie aannemers aan de slag met het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden. De totale contractwaarde van de gunning is zo’n 250 miljoen euro. Lees verder>>

Netbeheerder Liander kondigt in Friesland grootste investeringspakket ooit aan

In Friesland neemt Liander de komende drie jaar één nieuw elektriciteitsverdeelstation en extra capaciteit op twee bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst 347 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Friesland €536 miljoen. Lees verder >>

RES Fryslân geeft afwegingskader prioritering NuLelie projecten

Netbeheerder Liander heeft de Friese overheden gevraagd om een advies te geven over de volgorde van de uitvoering van 22 NuLelie projecten. Het afwegingskader is ontwikkeld door de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en het Wetterskip in samenspraak met Liander.
Lees hier het persbericht

Liander sluit 25% meer installaties met zonnepanelen aan op het elektriciteitsnet in Friesland

In een tijd waar netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet heeft netbeheerder Liander in 2021 opnieuw duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet in Friesland. 
Lees hier het nieuwsbericht over de jaarcijfers zonnepanelen in de regio Friesland>>

Drachten

Electriciteitsnet Drachten De Haven ‘vol’, knelpunt bedrijvenpark A7 Noord opgelost; lees hier het persbericht

Meer over knelpunten en oplossingen in Drachten leest u hier: werkzaamheden Drachten