GOPACS

GOPACS

Liander werkt samen met de andere regionale netbeheerders en landelijke netbeheerder TenneT aan GOPACS. Een uniek en zeer innovatief platform waarbij de netbeheerders samenwerken om tekorten aan transportcapaciteit in elektriciteitsnetten te verminderen. Zo houden we het Nederlandse energienet betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar.

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden zoals Friesland worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Het is een enorme uitdaging om al die stroom in de netten op te nemen. Er dreigt een tekort aan capaciteit. Dat noemen we congestie.

Flexibiliteit

Net als andere netbeheerders werkt Liander hard aan het verzwaren van het elektricitetsnetwerk. Eén van de manieren om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het flexibel op elkaar aanpassen van vraag en aanbod van energie kan bijdragen aan het oplossen van congestie. Bijvoorbeeld door klanten hun energieverbruik te verplaatsen of energie tijdelijk op te laten slaan.

Hoe werkt GOPACS?

GOPACS is een overkoepelend platform dat gebruik maakt van koop- en verkooporders op meerdere energiemarktplatformen. Stel, een netbeheerder verwacht ergens in het elektriciteitsnet congestie. Om dit op te lossen wil de netbeheerder bijvoorbeeld minder energieproductie in dit deel van het net. De netbeheerder zet deze congestiesituatie in GOPACS. Vervolgens wordt een openbare melding op GOPACS en de website van TenneT geplaatst. Markpartijen zoals tuinders, aggregators en programma-verantwoordelijken met een aansluiting in het congestiegebied kunnen reageren door een kooporder te plaatsen. Dat kunnen ze doen via EPEX SPOT en ETPA, de twee marktplatformen die tot nu toe zijn aangehaakt op GOPACS.

De acties om congestie op te lossen, mogen geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op nationaal niveau. Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied. GOPACS controleert razendsnel of de orders niet leiden tot problemen op een andere plek in het elektriciteitsnet. Staan alle seinen op groen? Dan betalen de netbeheerders het prijsverschil tussen de koop- en verkooporder zodat alsnog een match ontstaat. De congestie wordt daarmee opgelost. Het principe van GOPACS sluit goed aan op de Europese richtlijnen om congestie door de markt zelf op te laten lossen.

Verlagen maatschappelijke kosten

In eerste instantie wordt GOPACS gebruikt om naast bestaande manieren tekorten aan transportcapaciteit op te lossen. Eén van die bestaande manieren is de flexibiliteitsmarkt zoals Liander die in Nijmegen-Noord organiseert. GOPACS maakt het voor grote en kleine marktpartijen die flexibiliteit in elektriciteit beschikbaar stellen makkelijk en financieel aantrekkelijk om mee te doen. De verwachting is dat het aanbod van geschikte orders via GOPACS snel zal groeien. Zo kan GOPACS bijdragen aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor het oplossen van tekorten aan transportcapaciteit.

Congestiemanagementportaal GOPACS

GOPACS was tot nu toe vooral gericht op bedrijven die in energie handelen op de bestaande handelsplatformen. Met de komst van het congestiemanagementportaal is daar verandering in gekomen. Nu kunnen ook grootzakelijke klanten inkomsten genereren met GOPACS. Zij kunnen flexbiedingen plaatsen om congestiesituaties op te lossen in de regio waarin ze zijn gevestigd. Het congestiemanagementportaal is onderdeel van GOPACS. Het is met name bedoeld voor de gevallen dat er congestiemanagement wordt toegepast en de netbeheerders aan specifieke grootzakelijke klanten in het betreffende congestiegebied vraagt om een flexbieding te plaatsen.

Meer informatie over GOPACS vindt u op gopacs.eu