Hoe werkt GOPACS?

Hoe werkt GOPACS

Het platform van de Nederlandse netbeheerders om samen met marktpartijen en grootzakelijke klanten congestie in het elektriciteitsnet te verminderen en het net beter te benutten. Bij een te kort aan transportcapaciteit brengen we vraag en aanbod samen via het platform GOPACS en kunnen we de congestie in uw regio oplossen met congestiemanagement.

 

De markt lost zelf congestie op

Het principe van GOPACS sluit aan op de Europese richtlijnen om congestie door de markt zelf op te laten lossen. Met GOPACS kunnen de netbeheerders gezamenlijk de tekorten aan transportcapaciteit oplossen door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Zowel grote als kleine zakelijke klanten kunnen via dit platform tegen een vergoeding deelnemen. De flexbiedingen verlopen altijd via een erkende Congestie Service Provider. U kunt via dit platform uw zogenoemde flexibele vermogen aanbieden. GOPACS maakt gebruik van koop- en verkooporders van de  energiemarktplatformen EPEX SPOT en ETPA.

 

In de praktijk

Grootzakelijke klanten geven transportprognoses aan ons door. Wij kunnen dan zien waar en wanneer we congestie verwachten. Wij zien dan op een bepaald moment in een bepaald gebied  congestie voor levering van elektriciteit. Dan moet hier energieproductie omlaag. Wij plaatsen dan een openbare melding van deze congestiesituatie op GOPACS. Markpartijen zoals Congestie Service Providers (CSP), Programma Verantwoordelijke en grootzakelijke klanten zoals tuinders die erkend CSP zijn en in dit gebied zitten, kunnen reageren door een kooporder te plaatsen via de energiemarktplatformen EPEX SPOT of ETPA. De afroep om congestie op te lossen, mag geen problemen veroorzaken voor de landelijke energiebalans van het elektriciteitsnet. Daarom wordt een kooporder voor het congestiegebied altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied. GOPACS controleert direct of de order niet leidt tot problemen ergens anders in het elektriciteitsnet. Staan alle seinen op groen? Dan betalen wij het prijsverschil tussen de koop- en verkooporder waarmee de afroep wordt afgerond en de congestie is opgelost. 

Meer informatie over GOPACS vindt u op gopacs.eu