Energietransitie

Energietransitie

Liander werkt samen met veel partijen in de energiesector samen en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. Zo werken we bijvoorbeeld veel samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie. Daarnaast helpen we organisaties bij innovaties met onze datadiensten en we werken samen aan de ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt.

Veelgestelde vragen energietransitie

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn grofweg onder te verdelen naar:

  1. All electric
  2. (rest)Warmte
  3. Duurzaam gas (biogas, groengas)

  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (o.a. woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Nederland wil vanwege de volgende aanleidingen van het aardgas af:

  1. Klimaatakkoord van Parijs
  2. Nationale Energieagenda
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. Geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen).  Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • Nederland staat voor een enorme uitdaging op het gebied van verduurzaming. Samen met bijna 200 andere landen, heeft Nederland ingestemd met een nieuw bindend klimaatakkoord van de Verenigde Naties (klimaatakkoord van Parijs). In dit klimaatakkoord is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Aardgas als fossiele brandstof is geen duurzame energiebron. In 2050 moet de energiehuishouding van Nederland nagenoeg CO2vrij zijn.

 • Doel van de nationale Energieagenda is om in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna 0 te hebben teruggebracht. Onderdeel van de agenda is het terugdringen van aardgasgebruik als fossiele brandstof door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte en energiebesparing.

 • In Nederlandse bodem zit aardgas. Bijvoorbeeld in het Groningse Slochteren. Daar werd in 1959 de grootste gasbel van Nederland gevonden. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Er wordt dan ook steeds minder aardgas uit de grond gehaald. Bovendien is over ongeveer 20 jaar het Nederlandse aardgas op en wordt ons land afhankelijk van buitenlands aardgas. Nederland wil niet afhankelijk worden van de import van aardgas uit landen als Rusland.  

 • Het gasnet ligt er in zolang het goed is, de ervaring leert dat een gasnet lang mee kan, lang is daarbij 30 tot misschien zelfs 100 jaar.

 • Om het elektriciteitsnet ook in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar te houden is het van belang dat vraag en aanbod beter in balans worden gebracht. Een van de manieren om dit te doen is een flexibiliteitsmarkt. Binnen het project DYNAMO Flexmarktontwikkeling doen we op een aantal locaties ervaring op met een lokale flexibiliteitsmarkt.

 • Voor Liander als netbeheerder is een flexibiliteitsmarkt belangrijk omdat hiermee de pieken in vraag een aanbod van elektriciteit kunnen worden opgevangen. Grote investeringen in bijvoorbeeld een (tijdelijke) nieuwe kabel zijn dan niet nodig. Terwijl de energievoorziening wel betaal- en betrouwbaar blijft. Op een flexibiliteitsmarkt koopt Liander flexibiliteit in bij zogenaamde agggregators. Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling willen we ervaring opdoen met de inkoop van flexibiliteit en de samenwerking met alle partijen binnen een flexibiliteitsmarkt. Ook willen we ons voorbereiden op de inkoop van flexibiliteit.

 • Liander wil nu ervaring opdoen met het inkopen van flexibiliteit. Binnen de projecten vinden we het belangrijk dat dit op een open en voor iedereen toegankelijke manier gebeurt. Zodat gebruikers ook in een flexibiliteitsmarkt de optimale keuze kunnen maken.

  Liander wil onderzoeken of en in welke situaties, het inkopen van flexibiliteit in de toekomst een alternatief voor netverzwaring kan zijn. Als dit het geval blijkt te zijn en er draagvlak voor is, zal de regelgeving hierop moeten worden aangepast en zullen ook landelijke spelregels voor de flexibiliteitshandel moeten worden vastgesteld.

 • Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de flexibiliteitsmarkt? Wilt u met ons meedenken over de uitdagingen? Of wilt u misschien op een van de locaties diensten aan gebruikers aanbieden om flexibiliteit beschikbaar te maken? Met vragen kunt u terecht bij het projectteam via flexmarktontwikkeling@alliander.com. U kunt zich via dit adres ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of aanmelden voor onze klankbordgroep.