Energietransitie

Energietransitie

Liander werkt samen met veel partijen in de energiesector samen en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. Zo werken we bijvoorbeeld veel samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie. Daarnaast helpen we organisaties bij innovaties met onze datadiensten en we werken samen aan de ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt.

Veelgestelde vragen

 • Nederland wil vanwege de volgende aanleidingen van het aardgas af:

  1. Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Nationale Energieagenda.
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. Geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen). Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn grofweg onder te verdelen naar:

  1. All electric
  2. (rest)Warmte
  3. Duurzaam gas (biogas, groengas)

  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (onder andere woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

 • Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Flexibiliteit ontstaat door gebruik van elektriciteit te verplaatsen, elektriciteit niet te gebruiken of (opgewekte) energie tijdelijk op te slaan. Een markt voor flexibiliteit kan voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van transport van (duurzame) energie.

 • Voor Liander als netbeheerder is een flexibiliteitsmarkt belangrijk omdat hiermee de pieken in vraag een aanbod van elektriciteit kunnen worden opgevangen. Grote investeringen in bijvoorbeeld een (tijdelijke) nieuwe kabel zijn dan niet nodig. Terwijl de energievoorziening wel betaal- en betrouwbaar blijft. Op een flexibiliteitsmarkt koopt Liander flexibiliteit in bij zogenaamde agggregators. Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling willen we ervaring opdoen met de inkoop van flexibiliteit en de samenwerking met alle partijen binnen een flexibiliteitsmarkt. Ook willen we ons voorbereiden op de inkoop van flexibiliteit.

 • Als netbeheerder beschikken wij over veel gegevens van ons elektriciteits- en gasdistributienetwerk en de energiestromen die hierover worden getransporteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld data over energieverbruik, ligging en eigenschappen van kabels en leidingen en onderhoudswerkzaamheden. Deze data kunnen ook onze partners ondersteunen om de energietransitie verder op weg te helpen naar een duurzame samenleving. Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving delen wij deze gegevens graag met u. Op www.liander.nl/partners/datadiensten vindt u een overzicht.