Veiligheidsinstructies bij graafschade

Veiligheidsinstructies bij graafschade

Wel tijdig een KLIC-medling gedaan, toch schade? U bent verplicht beschadigingen aan onze netten en/of componenten direct te melden. U kunt deze doorgeven via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).

Bij uitpandige schades

 • Let op uw eigen veiligheid, stop direct de werkzaamheden en waarschuw personen in de nabije omgeving
 • Schakel machines en apparatuur uit, maak geen vuur, rook niet en gebruik geen elektrische apparatuur
 • Blijf op veilige afstand (meer dan 50m) en uit de wind
 • Herstel een lek niet provisorisch (niet afdekken met zand, afplakken of de buis in de grond drukken)
 • Bedien geen afsluiters van de netbeheerder
 • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten arriveren

Bij inpandige schades

 • Let op uw eigen veiligheid en stop direct de werkzaamheden
 • Maak geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische apparaten en bedien geen lichtschakelaars of deurbel
 • Herstel een lek niet provisorisch
 • Sluit de hoofdkraan en zorg voor voldoende ventilatie (zet ramen en deuren tegen elkaar open)
 • Verlaat het pand, waarschuw aanwezigen/ buren, blijf op veilige afstand (meer dan 50 m) en uit de wind
 • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten arriveren