Partners in energie

Partners in energie

Liander werkt samen met veel partijen in de energiesector en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. Wij zorgen voor een juiste data-uitwisseling met onder andere leveranciers in de huidige energiemarkt. Maar werken ook veel samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie. Daarnaast helpen we organisaties bij innovaties met onze data diensten en we werken samen aan ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt.

Overheden

Met overheden zoals gemeentes werken we nauw samen. Bijvoorbeeld over (storingen aan) de openbare verlichting, het aardgasloos maken van woonwijken én inzicht in energieverbruik in die gemeente. 

Vraag- en aanbodsturing

Door vraag en aanbod van energie beter in balans te brengen, kunnen we de bestaande netcapaciteit optimaal benutten. 

Aannemers & installateurs

Liander huurt vaak aannemers en installateurs in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Hierdoor maken we afspraken over graafwerkzaamheden en de afronding van werkzaamheden.