Waar vinden de werkzaamheden plaats

De werkzaamheden worden vanaf november 2022 uitgevoerd door Liander in de volgende straten

 

Handig: Buurtanalyse Tool

De warmtetransitie is een grote complexe opgave. Daarom werken we samen aan gebouwde omgeving zonder aardgas. Onze Buurtanalyse Tool helpt u daarbij.

Energie in de openbare ruimte

Aanpassingen in de energie-infrastructuur hebben vaak impact op de openbare ruimte. Ontdek wat u als gemeente kunt doen om uitbreiding te faciliteren.

Inzicht in de energienetten 

Liander heeft data over elektriciteits- en gasnetten in uw gemeente. Denk aan gegevens over de ouderdom, gebruikte materialen en ook de capaciteit en ligging van het elektriciteitsnet. Het kan u helpen om te kiezen voor een oplossing met de laagste maatschappelijke kosten. 

Kennis van nieuwe warmteoplossingen 

Liander heeft volop technisch-inhoudelijke kennis. Zo kunnen we de impact van verschillende alternatieve warmteoplossingen laten zien op de openbare ruimte in de wijk. We kunnen deze zowel generiek als specifiek voor uw wijk inzichtelijk maken. Ontdek de vuistregels voor gemeentelijke planvorming. 

Samen een Wijkuitvoeringsplan opstellen

Het Wijkuitvoeringsplan bepaalt op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd zal worden. Daarbij is het belangrijk om alle werkzaamheden in de wijk inzichtelijk te krijgen. Van zonnepanelen en elektrische laadpalen tot werkzaamheden van het waterbedrijf of mediapartijen. Wij denken graag met u mee om heldere planningsafspraken te maken.
 

Samen een Transitievisie Warmte opstellen

Liander denkt graag met u mee bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. Hiervoor delen wij inzichten en data. Ook denken we mee over een passende warmteoplossing en de optimale prioritering over wijken.  

Warmteplan voor nieuwbouw

U wilt stoppen met aardgas in nieuwbouw. Een eerste stap is het opstellen van een Warmteplan.

Download het rapport: 'Netimpact van warmtealternatieven'

Ontdek de impact van verschillende warmteoplossingen in de gebouwde omgeving.

Download de brochure: ‘Alternatieve warmteoplossingen’

Lees meer over de voordelen, kosten en aandachtspunten van de diverse oplossingen.