Vooraankondiging Benchmark Onderzoek Marktpartijen 2020

Vooraankondiging Benchmark 2020

Jaarlijks wordt in oktober in opdracht van de netbeheerders de Benchmark Marktpartijen uitgevoerd. In dit onderzoek wordt gevraagd hoe de dienstverlening van de netbeheerders door de partners in marktfacilitering wordt ervaren. Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek.

In dit gezamenlijke onderzoek worden Energieleveranciers, Programmaverantwoordelijken en Meetverantwoordelijken gevraagd hoe zij denken over de dienstverlening van de netbeheerders. Dit jaar worden ook de ODA’s gevraagd deel te nemen, waardoor we een nog completer beeld krijgen van alle partijen waarmee een wederzijdse serviceverlening is.

De netbeheerders leggen steeds meer focus op uniformiteit en samenwerking. Waarbij transparantie een belangrijke rol speelt. In het onderzoek staan we stil bij hoe jullie de dienstverlening, de communicatie en bereikbaarheid op dit moment ervaren. We zijn benieuwd hoe jullie onze rol en houding ervaren en wat jullie van de samenwerking vinden. Waar liggen er kansen om onze samenwerking eenvoudiger en doeltreffender te maken? Ook de samenwerking met andere marktpartijen en de rolverdeling tussen leveranciers, meetverantwoordelijken, ODA’s en netbeheerders komt in het onderzoek ter sprake.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Perspective. Je wordt binnenkort door hen benaderd voor een telefonisch interview (video-call) of een online enquête.

Wij stellen het erg op prijs als je aan dit onderzoek wilt meewerken, zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Alvast bedankt!

Namens de netbeheerders