Strandeiland met nieuw elektriciteitsstation IJburg voorbereid op duizenden woningen

Strandeiland met nieuw elektriciteitsstation IJburg voorbereid op duizenden woningen

Het nieuwe elektriciteitsstation IJburg op Strandeiland in Amsterdam is vanmiddag geopend. Strandeiland is het vijfde eiland van de wijk IJburg waar 8.000 woningen worden gebouwd. Dankzij dit station kunnen deze woningen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.  

Door de energietransitie, aanhoudende economische groei en de digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar elektriciteit steeds meer toe. Ook in Amsterdam. In delen van de stad zijn knelpunten ontstaan, omdat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Als netbeheerder zorgen we ervoor dat onze elektriciteitsnetten klaar zijn voor een duurzame toekomst. Daarvoor voeren we meer werk uit dan we ooit eerder in zo'n korte tijd hebben gedaan. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moet het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam de komende jaren worden verdubbeld. Tot 2035 zijn 30 nieuwe, grote elektriciteitsstations nodig en moeten 13 bestaande stations worden uitgebreid.  

Eén van de nieuwe stations is het station op Strandeiland. Dit levert elektriciteit voor heel IJburg en ontlast daarmee andere delen van de stad, zoals het bestaande elektriciteitsstation op de Hoogte Kadijk. Dat station heeft inmiddels bijna zijn maximale capaciteit bereikt en krijgt nu weer meer ruimte voor de elektriciteitsvoorziening voor dat deel van het centrum van Amsterdam.  

Rekening houden met infrastructuur  

Bij de ontwikkeling van Strandeiland, een nieuw stuk Amsterdam, is door de gemeente direct rekening gehouden met de benodigde elektriciteitsinfrastructuur. En dat is belangrijk, Want nieuwe, aardgasvrije wijken verbruiken drie à vier keer meer elektriciteit dan bestaande wijken.  

COO Marlies Visser: “We hebben elkaar hard nodig om het energienet in de hoofdstad klaar te maken voor een duurzame toekomst. In Amsterdam ligt namelijk een gezamenlijke opgave om het elektriciteitsnet te verdubbelen. De bouw van dit station staat symbool voor die goede samenwerking die we in de afgelopen jaren hebben opgestart met de gemeente Amsterdam en die we ook de komende jaren hopen te continueren.” 

Wethouder Zita Pels: “Amsterdam staat voor een forse opgave. We zitten midden in een klimaatcrisis, die alternatieve energievormen vereist. De noodzaak van uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk staat daarom niet ter discussie. Die transitie is voor een aardgas- en uitstootvrij Amsterdam absoluut noodzakelijk en daarom gaan we samen met Liander en TenneT de komende jaren flink aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Daarbij moeten we zo goed als mogelijk rekening houden met onze bewoners, en tegelijkertijd ook eerlijk zijn dat deze noodzakelijke transitie ook soms overlast zal veroorzaken.”  

Complexe opgave  

Bij de bouw van een nieuw elektriciteitsstation komt veel kijken. Zo was er in het geval van het station op Strandeiland een gestuurde boring nodig onder het IJmeer over een lengte van 1.400 meter door. Daarnaast zijn er veel inkomende en uitgaande kabels bij het station met een lengte van enkele tientallen kilometers. En dat alles op de oppervlakte van een klein voetbalveld. Daar gaat dan ook veel voorbereiding aan vooraf. Op Strandeiland is het project relatief snel gegaan, door de goede samenwerking met de gemeente en doordat Strandeiland verder nog een lege vlakte is. Iets meer dan drie jaar geleden begon de ontwerpfase en in juli 2021 startte de bouw van het duurzame station. Een andere mijlpaal werd een jaar later bereikt, toen de reuzentransformatoren op hun plek werden gehesen.