TenneT webinar over resultaten congestieonderzoeken

TenneT webinar over resultaten congestieonderzoeken

TenneT maakte op 17 november 2022 bekend dat in Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht er beperkt extra ruimte op het bestaande hoogspanningsnet komt om nieuwe duurzame productie-initiatieven weer aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Tijdens een toelichtend webinar op 18 november, in aanwezigheid van de betrokken regionale netbeheerders, werd dieper ingegaan op de resultaten en wat dit betekent voor klanten die op een wachtlijst terecht gekomen zijn.

In 2021 kondigde TenneT aan dat in vier regio’s, waarvan drie in het verzorgingsgebied van Liander, de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht waren voor teruglevering, bijvoorbeeld voor het aansluiten van nieuwe zonneparken. De vraag naar extra capaciteit ging daarbij sneller dan de netten kunnen worden uitgebreid. TenneT is daarop begonnen met een onderzoek om te kijken in hoeverre het bestaande net nog beter kan worden benut.

In het webinar van 18 november werd door Robert Kuik (Head Grid Planning) een toelichting gegeven op de belangrijkste resultaten uit de onderzoeken die TenneT heeft gedaan naar de mogelijkheden om met congestiemanagement (vergelijkbaar met spitsmijden) meer ruimte op het bestaande net te creëren. De regionale netbeheerders Liander (Friesland, Flevopolder en Gelderland) en Stedin (Utrecht) lichtten daarbij toe hoe het vervolgproces eruit ziet voor partijen die een aansluiting om elektriciteit te leveren aan het net.

In het webinar werd ook aangegeven dat de onderzoeksresultaten een eerste stap zijn. TenneT gaat de komende periode actief op zoek naar meer partijen die additionele flexibilteit kunnen leveren. Daarvoor start een landelijke zoektocht. Partijen die willen meedoen kunnen hun interesse al kenbaar maken. Nadere informatie is hier te vinden.

Bekijk hier het webinar