Aansluittermijnen zorgen voor duidelijkheid, niet voor versnelling

Aansluittermijnen zorgen voor

Midden juli is de ACM een consultatie gestart over de duur van aansluittermijnen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland heeft gereageerd op de consultatie: duidelijkheid is goed, maar het vaststellen van maximale termijnen draagt niet bij aan snellere verzwaarde of nieuwe aansluitingen.

In de plannen die de ACM heeft voorgelegd moet een netbeheerder een grootverbruiker (tot 10 MVA) binnen 40 weken aansluiten, mits er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het wijzigen van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen indien hier geen grondwerkzaamheden voor nodig zijn, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn.

Werk aan oudere én nieuwe infrastructuur

De energietransitie brengt in steeds toenemend tempo een enorme uitbreidingsopgave voor het elektriciteitsnet in Nederland met zich mee. Netbeheerders werken dan ook hard aan het uitbreiden én verzwaren van de energie-infrastructuur en aan het realiseren van nieuwe aansluitingen en wijzigen van bestaande aansluitingen wanneer een klant daarom verzoekt. Tegelijk zorgen de netbeheerders ervoor dat de bestaande infrastructuur blijft functioneren en de leveringszekerheid hoog blijft.

Rigide termijnen helpen niet

Het hanteren van rigide aansluittermijnen die geen rekening houden met het grote tekort aan personeel en materialen zal ten koste zal gaan van het inzetten van de beschikbare middelen voor het realiseren van netuitbreidingen. Het effect is daarmee averechts. Geplande en nog te plannen netverzwaringen en netuitbreidingen zullen een langere doorlooptijd krijgen omdat door de rigide termijnen netbeheerders de schaarse capaciteit eerst moeten inzetten op het realiseren van klantaansluitingen. Dat zorgt voor grotere toekomstige capaciteitsproblemen en meer congestie. Dat is in de ogen van de netbeheerders niet gewenst. Het is beter om de pijn van de tekortschietende middelen gelijkmatiger te verdelen over de bestaande en toekomstige klanten.

Oplossingen voor sneller aansluiten

Netbeheerders werken samen met alle ketenpartners aan oplossingen voor de lange termijn. Door nu grootschalige uitbreidingen te doen op hoog- en middenspanningsniveau, zorgen we ervoor dat aansluitingen in de toekomst soepeler gerealiseerd kunnen worden. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met aannemers om meer werkzaamheden te kunnen verrichten. Werkprocessen worden continu geoptimaliseerd, en door nauwe samenwerking met stakeholders en ketenpartners zorgen we dat gericht kan worden ingespeeld op de toekomstige vraag.

Oproep: doe tijdig een aanvraag

Voor klein- en grootverbruikaansluitingen lopen de levertijden op. We adviseren consumenten ruim op tijd hun aanvraag doen via mijnaansluiting.nl: minimaal 12 weken en idealiter langer van tevoren (tot zelfs twee jaar vooraf kan de aanvraag op mijnaansluiting.nl ingediend worden). Ook raden we consumenten met nieuwbouwplannen een prefab meterkast in ruwbouwfase aan. De netbeheerders werken aan het inzichtelijk maken van de gemiddelde aansluittermijnen, voor kleinverbruiksaansluiting is dit vanaf heden inzichtelijk op Mijnaansluiting.nl - Nuts aansluitingen aanvragen

Zakelijke kleinverbruik-project van 5 of meer woningen/bedrijfspanden kunnen ook zo vroeg mogelijk (vanaf een half jaar tot drie jaar voor start bouw) aangemeld worden middels een projectmelding op mijnaansluiting.nl Hierdoor kunnen netbeheerders vroegtijdig meedenken over mogelijke oplossingen en er alles aan doen om de aansluitingen tijdig te realiseren, vanaf het moment dat de aanvraag concreet wordt. Er zijn dan nog geen adresgegevens of tekeningen voor nodig en het duurt slechts enkele minuten. 

Voor grootverbruik-aansluitingen geldt dat de doorlooptijden sterk afhankelijk zijn van het type aansluiting dat nodig is, de levercapaciteit en de netcapaciteit in de regio. We raden grootverbruikers aan om contact op te nemen met de lokale netbeheerder.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Hoge energieprijzen laten ook netbeheertarieven stijgen

Hoge energieprijzen laten ook netbeheertarieven stijgen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 6 oktober de voorstellen van de netbeheertarieven 2023 openbaar gemaakt. ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel