Extra ruimte voor wachtende ondernemers op vol elektriciteitsnet Leeuwarden

Extra ruimte op vol elektriciteitsnet Leeuwarden

Binnenkomst Leeuwarden

Liander maakt samen met een ondernemer extra ruimte op het volle elektriciteitsnet van bedrijventerrein Schenkenschans in Leeuwarden. De netbeheerder heeft met het bedrijf D4 afgesproken dat zij de komende jaren tijdens piekdrukte op het elektriciteitsnet de stroomvraag van haar bio-LNG installatie op de Energiecampus Leeuwarden (ECL) terugschroeft. Hierdoor ontstaat ruimte op het net en krijgen acht ondernemers op de wachtlijst vanaf vandaag hun gewenste elektrisch vermogen.

Deze oplossing is mogelijk door toepassing van de nieuwe spelregels van de Autoriteit Consument & Markt voor congestiemanagement (spits mijden). Hiermee heeft Leeuwarden de landelijke primeur. 

Net als op veel andere plaatsen in Nederland heeft het elektriciteitsnet op bedrijventerrein Schenkenschans door de explosieve vraag naar elektriciteit zijn maximale capaciteit bereikt. In de zomer van 2021 liet Liander ondernemers in het gebied weten daarom bestaande bedrijven geen extra capaciteit te kunnen bieden en nieuwe bedrijven geen toegang te kunnen geven tot het elektriciteitsnet. Zou de netbeheerder dat wel doen dan neemt de kans op kortsluiting en storingen toe, met als gevolg dat alle aangesloten ondernemers en consumenten langdurig zonder stroom komen te zitten. Inmiddels wachtten 14 ondernemers op Schenkenschans op een nieuwe of zwaardere aansluiting voor afname van elektriciteit.

Elektriciteitsnet efficiënter gebruiken

Liander en D4 zijn overeengekomen dat de Bio-LNG-fabriek tijdens piekdrukte op het lokale elektricteitsnet een deel van zijn gecontracteerde vermogen ongebruikt laat. Dat is vergelijkbaar met het vermijden van de spits op het wegennet. Hierdoor kunnen andere ondernemers het net op. Dat betekent dat de bioLNG-installatie tijdens werkdagen van oktober tot en met februari van 08.00 – 12.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur minder elektriciteit verbruikt dan het contract van D4 toelaat. Hier krijgt de ondernemer een vergoeding voor. Het contract loopt totdat Liander het nieuwe elektriciteitsverdeelstation in Leeuwarden in gebruikt neemt. Dit is naar verwachting eind 2027.

Michiel Ottevanger, directeur van D4: “We hebben een slim energiesysteem met warmte- en elektriciteitsopslag ontwikkeld. Hierdoor kunnen we tijdens de daluren op het elektriciteitsnet energie afnemen en opslaan totdat we het in ons productieproces gebruiken. Met dit systeem zijn onze installaties klaar voor de toekomst.”

 

 

Minder vermogen voor duurzame woningbouw

Naast de succesvolle inzet van congestiemanagement kan Liander de acht ondernemers op Schenkenschans van de wachtlijst halen omdat de geplande duurzame woningbouw in de omgeving minder elektriciteit nodig heeft dan was aangenomen. Nieuwe cijfers van de gemeente laten zien dat de elektriciteitsbehoefte en planning van de woningbouw anders is dan was aangenomen.

Grootschalige uitbreiding elektriciteitsnet

Ondanks deze oplossingen is het nog steeds druk op het elektriciteitsnet in Leeuwarden-West. Er blijven nog zes ondernemers op de wachtlijst voor afname van elektriciteit. Daarnaast staan er vier ondernemers die op de wachtlijst voor teruglevering van elektriciteit. Voor dat terugleveren geldt dat Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, 10 juni 2021 heeft aangekondigd dat zijn hoogspanningsnet vol zit. Hierdoor moet Liander alle nieuwe verzoeken van producenten van grote hoeveelheden groene stroom die na 10 juni 2021 zijn binnengekomen op een wachtlijst plaatsen.

Liander en Tennet blijven zoeken naar slimme oplossingen en innovaties om het net efficiënter te gebruiken.

Om in de snel stijgende elektriciteitsvraag te blijven voorzien bouwt Liander een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Leeuwarden, plaatst het vele tientallen extra transformatorhuisjes en legt het tientallen kilometers extra kabel.

Stimulans om op andere momenten elektriciteit te verbruiken

Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp bij Liander: “De energietransitie zorgt voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Daarom werkt Liander overal aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daarnaast is het belangrijk om het net efficiënter te gebruiken. We zien dat de vraag naar elektriciteit zich binnen een tijdsbestek van enkele uren concentreert. Daarbuiten is nog veel capaciteit beschikbaar, bijvoorbeeld in de avond en de nacht. Het is belangrijk dat het voor ondernemers interessant wordt hun bedrijfsprocessen anders in te richten en een deel van hun elektriciteit buiten de piekmomenten af te nemen. De nieuwe regels voor congestiemanagement stimuleren dit, dat is een belangrijke stap.”

Baud stelt dat er nog meer maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van het tariefstelsel waarin de prijs fluctueert op basis van het aanbod van energie en ruimte in wet- en regelgeving waardoor onder meer tijdsgebonden contracten op grote schaal mogelijk worden.”

Zie ook: https://www.liander.nl/nieuws/2022/05/25/extra-ruimte-op-het-bestaande-e...

Bekijk gerelateerd nieuws:

Eerste gasmonteurs Liander geslaagd voor werken met waterstof

Eerste gasmonteurs Liander geslaagd voor werken met waterstof

De eerste gasmonteurs van netbeheerder Liander zijn afgelopen maand geslaagd voor het examen om te mogen werken met wate ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontst ...

Lees artikel