Liander plaatst weer meters voor verzwaring elektriciteitsaansluiting

Liander plaatst weer meters voor verzwaring elektriciteitsaansluiting

Na een stop sinds april van dit jaar is netbeheerder Liander afgelopen maand weer begonnen met het verzwaren van elektriciteitsaansluitingen bij consumenten en kleine bedrijven. Deze werkzaamheden konden enige tijd niet worden uitgevoerd omdat de elektriciteitsmeter die daar voor nodig is niet leverbaar was. Fabrikanten leveren sinds augustus weer mondjesmaat nieuwe meters.

Bijna 11.000 wachtende klanten kunnen nog voor het einde van dit jaar de door hen gewenste zwaardere aansluiting in gebruik nemen. Nieuwe aanvragen kunnen vanwege aanhoudende leveringsproblemen naar verwachting pas over zeven maanden na aanvraag worden ingepland.  

Nederland verduurzaamt in snel tempo. Ook steeds meer consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting kiezen ervoor om zonnepanelen te installeren, elektrisch te rijden of hun cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Hierdoor stijgt de vraag naar elektriciteit waardoor de elektrische aansluiting van deze woningen en bedrijven moet worden verzwaard. 

Materiaaltekorten 

In april van dit jaar berichtte Liander dat door een tekort aan materialen klanten overlast kunnen ervaren. Als gevolg van een wereldwijd gebrek aan grondstoffen en chips, stilgevallen productielijnen en haperende logistieke bewegingen, moet de netbeheerder sommige werkzaamheden uitstellen. Zo kon het werk bij consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die de afgelopen maanden een zwaardere elektriciteitsaansluiting hebben aangevraagd niet worden uitgevoerd door een tekort aan elektriciteitsmeters. De specifieke meters die daarvoor nodig zijn, konden niet worden geleverd door de fabrikanten. Daarnaast speelt ook het tekort aan personeel een rol. 

Elektriciteitsmeters geleverd 

In augustus heeft Liander de eerste elektriciteitsmeters weer ontvangen. Daarmee heeft de netbeheerder de werkzaamheden direct weer opgepakt en zijn inmiddels de eerste verzwaringen bij consumenten en bedrijven uitgevoerd. De komende weken verwacht Liander meer nieuwe meters van de fabrikanten. Met die meters verwacht de netbeheerder voor het einde van dit jaar bijna 11.000 van de ruim 13.000 klanten die vóór 1 augustus een verzwaring hebben aangevraagd te kunnen helpen. Consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die voor die datum een aanvraag hebben ingediend, ontvangen de komende weken een e-mail voor het maken van een afspraak. 

Charlotte Sanders, directeur kleinverbruik bij Liander: “Ik ben blij dat we de werkzaamheden voor het verzwaren van aansluitingen bij de mensen thuis weer kunnen oppakken. Want ik begrijp heel goed dat wij een belangrijke rol hebben voor mensen die investeren in de verduurzaming van hun woning of bedrijf. Tegelijk blijven het onzekere tijden en zijn we als netbeheerder afhankelijk van de bevoorrading door de fabrikanten. Als er een zending uitvalt heeft dat direct gevolgen voor onze planning.” 

Aanvragen met maatwerk 

Een deel van de ruim 13.000 aanvragen vereist maatwerk. Het gaat hierbij om 2.700 aanvragen waarvoor eerst aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het leggen van een nieuwe kabel. Vanwege een tekort aan personeel kan dit aanvullende werk niet overal voor het einde van het jaar worden uitgevoerd. Klanten die hierdoor nog langer moeten wachten, worden door de netbeheerder persoonlijk geïnformeerd. 

Blijvend lange levertijden 

Ondanks de nieuwe leveringen blijven de levertijden van elektriciteitsmeters lang. Nieuwe leveringen voor 2023 zijn nog niet bevestigd. Daardoor kan Liander de aanvragen voor een verzwaring die vanaf 1 augustus binnenkomen, nog niet inplannen. Het duurt naar verwachting minimaal zeven maanden voordat klanten een afspraak kunnen maken om de verzwaring uit te laten voeren. 

Sanders: “Ik vind het enorm vervelend dat onze klanten ongemak blijven ervaren door materiaaltekorten en een blijvend tekort aan technisch personeel en daardoor langer moeten wachten om hun verduurzamingsplannen uit te voeren. Ook nu de energieprijzen blijven stijgen en mensen op zoek zijn naar alternatieven, doen wij er alles aan om het werk zo veel mogelijk uit te voeren. Maar toch zijn langere wachttijden helaas niet te voorkomen. We vragen mensen die langer moeten wachten om te overleggen met hun installateur en te bekijken wat er mogelijk is met de huidige aansluiting. Vaak zijn er met een technische aanpassing meer mogelijkheden dan je denkt waardoor een verzwaring niet direct nodig is.” 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Batenburg start levering 200 transformatorhuisjes aan Liander  

Batenburg start levering 200 transformatorhuisjes aan Liander  

Batenburg Energietechniek gaat de komende vier jaar 200 transformatorhuisjes plaatsen in het elektriciteitsnet van netbe ...

Lees artikel

Schade door stroomstoring in Flevoland?

Schade door stroomstoring in Flevoland?

Op vrijdagmiddag 2 september heeft een groot deel van Flevoland korte tijd zonder stroom gezeten. Het ging om een grote ...

Lees artikel