Liander onderzoekt met ondernemers in Amsterdams Havengebied mogelijkheden om meer bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnet

Liander onderzoekt met ondernemers in Amsterdams Havengebied mogelijkheden om meer bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnet

Netbeheerder Liander heeft vandaag ondernemers opgeroepen een offerte uit te brengen voor hun concrete oplossingen om meer capaciteit te creëren op het volgelopen elektriciteitsnet in een deel van het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Ondernemers rond elektriciteitsstation Westhaven kunnen aanbieden om tegen een vergoeding op afgesproken tijden minder elektriciteit af te nemen of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Dit heet congestiemanagement.

Met de extra ruimte die daarmee op het net ontstaat kan Liander ondernemers op de wachtlijst de gewenste hoeveelheid extra elektrisch vermogen geven. Liander loopt in deze pilot vooruit op de nieuwe spelregels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor congestiemanagement.

Net als in de rest van Nederland groeit de vraag naar elektriciteit in Amsterdam sneller dan de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Op steeds meer plaatsen bereikt het net zijn maximale capaciteit, ook wel congestie genoemd. Hier ontstaan wachtlijsten voor grootverbruikers van elektriciteit, zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken. Om in de snel stijgende elektriciteitsvraag te blijven voorzien, breidt Liander op veel plaatsen in de stad het elektriciteitsnet uit. Ondertussen werkt de netbeheerder, onder meer via de Taskforce Amsterdam, aan een scala van slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken. Zo wil Liander meer ondernemers sneller de gewenste extra capaciteit te geven. Congestiemanagement is zo’n slimme oplossing.

Meer mogelijkheden

Op plaatsen waar het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt is de netbeheerder verplicht volgens de regels van de ACM te onderzoeken of er ondernemers bereid zijn tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of op gezette tijden juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Onder de oude regels voor congestiemanagement was dat zelden succesvol. Om meer mogelijkheden voor congestiemanagement te bieden heeft de ACM eind mei nieuwe regelgeving gepubliceerd. Met de nieuwe regels zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen netbeheerders naast dagbiedingen nu ook langetermijncontracten afsluiten met grootverbruikers en (lokale) producenten van stroom, zoals ondernemers met windmolens of zonnepanelen. Ook kunnen verbruikers en producenten met kleinere aansluitingen zich nu groeperen en gezamenlijk deelnemen aan congestiemanagement. De extra ruimte die daarmee ontstaat, kunnen de netbeheerders verdelen onder de klanten op de wachtlijst. De netbeheerders krijgen tot 25 november 2022 de tijd om deze spelregels te implementeren in hun bedrijfsprocessen.

Westhaven, Amsterdams Westelijk Havengebied

Voorafgaand aan de start van de pilot voor verdeelstation Westhaven heeft Liander gezamenlijk met de gemeente Amsterdam in 2021 een marktconsultatie uitgevoerd om te achterhalen wat voor oplossingen ondernemers denken te kunnen inzetten om flexibel vermogen te realiseren in Amsterdam-West. De consultatie heeft een goed beeld gegeven van de huidige markt en partijen in Amsterdam omtrent flexibele inzet van hun elektriciteitsverbruik of -levering. Uit de inzendingen blijkt dat er drie thema´s zijn waarin de markt de meeste potentie ziet: 1) de opslag van stroom in bijvoorbeeld batterijen, 2) de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische vervoer om daarmee extra ruimte op het net te creëren en 3) de uitrol van platforms voor energie uitwisseling en vraag- en aanbodsturing. Liander heeft vandaag de officiële offerte-aanvraag gepubliceerd, waarmee geïnteresseerde partijen hun oplossingen voor verdeelstation Westhaven officieel kenbaar kunnen maken. Na publicatie volgt de beoordelingsfase, waarin Liander geschikte oplossingen gaat toetsen op basis van de gestelde geschiktheidseisen en prijs, effectiviteit en betrouwbaarheid. Liander streeft er naar in het derde kwartaal van 2022 contracten met de ondernemers af te sluiten.

Vier pilotgebieden

Vooruitlopend op de nieuwe regels voor congestiemanagement is Liander naast de pilot in Westhaven nog drie pilots gestart. Hiermee wil Liander alvast ervaring opdoen om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de recent gepubliceerde nieuwe regels. De andere pilots zijn in Leeuwarden op het bedrijventerrein Schenkenschans, in Ulft en in Marnezijl. De congestieproblematiek verschilt per gebied. Westhaven en Schenkenschans hebben te maken met congestie voor de afname van elektriciteit door grootverbruikers. Ulft kenmerkt zich juist door congestie door grootschalig duurzaam opgewekte groene stroom door zonnepanelen, zonneparken en windmolens.

Op de website van Liander is een speciale pagina ingericht om de betrokken partijen en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang in Westhaven. Bent u geïnteresseerd in deelname aan congestiemanagement voor Westhaven? Zie congestiemanagement Westhaven | Liander. 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Aannemers en netbeheerders werken samen voor slim gelijktijdig aansluiten van gas, water en licht

Aannemers en netbeheerders werken samen voor slim gelijktijdig aansluiten van gas, water en licht

Netbeheerders Vitens en Liander en aannemers (combinaties) CCN, Trinitas, Van den Heuvel en Van Vulpen tekenen voor een ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De max ...

Lees artikel