Innovatief energienetwerk voor eerste Europese campus stadslogistiek

Innovatief energienetwerk voor eerste Europese campus stadslogistiek

De eerste Europese campus voor innovatie van de stadslogistiek die bij Amsterdam verrijst, krijgt een innovatieve energiehuishouding. Ontwikkelaar Intospace, Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) en netbeheerder Liander gaan voor de campus een Hybrid Energy Community System (HECS) inrichten. De drie partijen gaan op lokaal niveau de energiehuishouding efficiënt inrichten. Zodat het publieke elektriciteitsnet minder belast wordt.

Intospace, Essent en Liander werken samen in energie-community. In een HECS worden op lokaal niveau vraag en aanbod maximaal gebalanceerd. Zodat er minimale piekbelasting op het regionale en nationale elektriciteitsnet is. Op deze manier leidt de synergie op lokaal niveau tot betere prijsvorming voor de afnemers. Ook vormt het systeem deels een oplossing voor regionale drukte op het net: netwerkcongestie. Het bestaande netwerk wordt beter benut en het nieuwe kan efficiënter en met lagere kosten opgezet worden. CLIC is gericht op uitstootvrije stadslogistiek. Deze wordt in belangrijke mate bepaald door de (kleinschalige) elektrische voertuigen die alle bestellingen tot aan de voordeur brengen. Dus de beschikbaarheid en het optimaal gebruik van elektriciteit zijn van groot belang voor CLIC. 

Deeleconomie  

“Vandaag geven we het startschot om te gaan onderzoeken hoe we het HECS kunnen vormgeven” aldus Intospace-CEO Tim Beckmann bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dinsdag. “Vanwege de overbelasting van het publieke elektriciteitsnet zoeken we samen met Essent en Liander naar innovatieve, toekomstgerichte oplossingen. In dit HECS sturen we op het afvlakken van de pieken en combineren we alle beschikbare netwerkcapaciteit in ons gebied. Dit doen we via een virtual powerplant. Zo kan CLIC met een kleinere aansluiting op het publieke elektriciteitsnet en wordt onze elektriciteitsbehoefte voor Liander voorspelbaarder. Het is de deeleconomie in optima forma!”  

Ook verzekert CLIC met het geavanceerde energiesysteem dat er altijd voldoende elektriciteit voorhanden is op de campus. Het krijgt namelijk een van de grootste laadplatformen voor elektrische voertuigen van Europa. Daarnaast moet het voor CLIC mogelijk worden om de energie die overblijft terug te leveren aan het publieke elektriciteitsnet en om ongebruikte opslagcapaciteit voor energie aan het net beschikbaar te stellen. Hiermee wordt CLIC een deel van de oplossing in plaats van deel van de energieproblematiek. 

Gebruik optimaliseren en balanceren 

Ontwikkelaar Intospace richt in samenwerking met Essent EIS een Energy Service Company (ESCo) op, met Intospace als klant. Daarmee zorgt Essent EIS voor de ontwikkeling van een digitaal, geïntegreerd energiesysteem (‘virtual powerplant’) dat het energiegebruik op CLIC gaat optimaliseren en balanceren op gebiedsniveau. Liander verzorgt de netwerkaansluitingen. Samen wordt gezorgd voor een maximale energie-efficiëntie en wordt voorkomen dat er te veel piekbelasting tegelijk plaatsvindt. Door de digitale aansturing van Essent op CLIC en de hiermee gepaarde uitwisseling van elektriciteit wordt ook de belasting op het elektriciteitsnet voor Liander verminderd. 

“Dit is een unieke Nederlandse samenwerking waarmee we een volgende stap zetten in de energietransitie”, aldus Essent-COO Stephan Segbers. “Door energiestromen zoals opwek-, opslag- en laadinfrastructuur slim aan elkaar te verbinden, maakt Essent het mogelijk de stadslogistiek van Amsterdam te verduurzamen. Door onze digitale laag creëren we een uniek geïntegreerd energiesysteem dat naast de energietransitie ook netbeheerder Liander helpt bij het stabiliseren van het energienet.” 

Soepel uitwisselen 

Liander is betrokken bij CLIC om te faciliteren dat Essent elektriciteit binnen de energiegemeenschap soepel kan uitwisselen tussen het ene bedrijf en de ander, binnen de grenzen van het net, zodat er niemand zonder elektriciteit komt te zitten. Liander en Essent wisselen de benodigde data uit om te kunnen bepalen wanneer er ruimte is om door de zon opgewekte elektriciteit op te slaan in de lokaal aanwezige batterijen of terug te kunnen leveren aan het landelijke net. Ook het laden van de vele laadpalen gebeurt afhankelijk daarvan.  

Hierdoor worden grote pieken in de elektriciteitsnetten naar het CLIC-terrein voorkomen en daar zit de grote winst van zo’n energiegemeenschap. Doel van CLIC is immers de piekbelasting op het net te verlagen zodat er meer gebruikers het net op kunnen en daardoor de verduurzaming van de stadslogistiek kan versnellen. Liander voorziet dat het CLIC-model ook op andere bedrijfsterreinen in het land kan werken. “Wij garanderen de bedrijven op CLIC de betrouwbaarheid van en toegang tot ons publieke net”, aldus Wouter van den Akker, die namens Liander betrokken is bij CLIC. “We innoveren met de CLIC-partners om de lokale energie-uitwisseling slim te faciliteren. Daardoor kunnen ondernemers maximaal verduurzamen en de lokaal opgewekte of opgeslagen energie op het gewenste moment krijgen. In combinatie met het publieke net.” 

Over Intospace 

Intospace ontwikkelt het logistiek vastgoed en werklandschap van de toekomst. Gebouwen die in de eerste plaats zijn ontworpen met oog voor de omgeving en tenminste klimaatneutraal zijn. Gebouwen die de gezondheid vooropstellen en waar mensen graag werken.  Maar het is meer: het logistieke vastgoed van de toekomst kan uiteraard omgaan met geavanceerde technologie. Gebouwen die stroom leveren in plaats van gebruiken. Gebouwen waar je niet alleen kunt werken, maar ook kunt ontspannen en recreëren. Gebouwen die iets toevoegen aan de omgeving. 

Over CLIC 

CLIC, de City Logistics Innovation Campus, is de eerste Europese campus voor stadslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. CLIC fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen en innovatiecampus met alle faciliteiten. CLIC ligt midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De plaatsen Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en luchthaven Schiphol bevinden zich op korte afstand van de campus. CLIC is een ontwikkeling van Intospace en Bohemen. 

Over Essent Energy Infrastructure Solutions 

Als grootste energieleverancier van Nederland ontwikkelt Essent duurzame, slimme energie-oplossingen, waarmee de noodzakelijke energietransitie stap-voor-stap vanaf vandaag praktisch gerealiseerd wordt. Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) levert lokale en op maat gemaakte energieoplossingen die steden en industriële gebieden in staat stellen de toenemende uitdagingen op het gebied van energiezekerheid, duurzaamheid en natuurlijk ook kosten het hoofd te bieden. EIS investeert in energie-assets om geïntegreerde, 100% duurzame en digitale oplossingen te leveren op het gebied van verwarming, koeling, opslag, elektriciteit, waterstof en energie-efficiëntie die direct bijdragen aan de energietransitie.