#nieuws Friesland #Fryslân bedrijvenpark A7 electriciteitsnet #regio Friesland

Electriciteitsnet Drachten De Haven ‘vol’, knelpunt bedrijvenpark A7 Noord opgelost

Electriciteitsnet Drachten De Haven 'vol'

Liander heeft het elektriciteitsnet in het oosten van Drachten de afgelopen periode fors uitgebreid. Hierdoor kan de netbeheerder enkele tientallen ondernemers op de wachtlijst van het gewenste vermogen voorzien. Door de aanhoudend grote vraag naar elektriciteit is aan de westkant van de stad een nieuw knelpunt ontstaan. De kabel die een deel van het bedrijventerrein Drachten De Haven van stroom voorziet heeft door een nieuwe aanvraag de maximale capaciteit bereikt. Liander is genoodzaakt ook hier met een wachtlijst te werken totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van aardgasloze huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. De ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel dat Liander verwacht dat er op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Wachtlijsten

In de regio Drachten is het zo druk op het elektriciteitsnet dat er de afgelopen periode knelpunten zijn ontstaan. Dit betrof onder meer bedrijvenpark A7 Noord waar de elektriciteitskabel zijn maximale capaciteit had bereikt. Grootverbruikers van elektriciteit zoals kantoren en fabrieken die zich hier wilden vestigen of meer elektriciteit vroegen moesten wachten totdat het net uitgebreid was. Ook producenten van duurzame energie die in Drachten en omgeving grootschalige zonnedaken of zonnevelden wilden bouwen kwamen op een wachtlijst omdat ook het elektriciteitsverdeelstation Drachten zijn maximale capaciteit had bereikt.

Nieuwe transformator en elektriciteitskabel

De afgelopen maanden heeft Liander dwars door de stad een nieuwe kabel naar bedrijvenpark A7 Noord gelegd. Dankzij deze extra capaciteit op het elektriciteitsnet kan de netbeheerder de wachtlijst voor ondernemers op A7 Noord nu opheffen. De wachtlijst telde 25 ondernemers die zich wilden vestigen of meer elektrisch vermogen voor hun onderneming vroegen. Technisch gezien was de nieuwe kabel een uitdaging omdat het tracé door het centrum en onder snelwegen loopt. Om dit te realiseren heeft Liander diverse gestuurde boringen moeten doen. Ook de aansluiting van de kabels op het elektriciteitsstation Drachten was een huzarenstuk omdat de ondergrond rond het station zeer vol is.

Ruimtegebrek

Op het elektriciteitsstation aan de Tussendiepen verving Liander recent een transformator door een veel krachtiger exemplaar. Dankzij deze 70.000 kilo wegende nieuwkomer is er ook weer ruimte voor nieuwe bedrijven en opwekinstallaties van groene stroom in de regio. Omdat het elektriciteitsstation vanwege ruimtegebrek niet meer kan groeien is Liander gesprekken met de gemeente Smallingerland gestart om zo de toekomstige groei van de stad en de daarmee verbonden vraag naar elektriciteit inzichtelijk te krijgen. Ook de mogelijke komst van de Lelylijn kan een rol spelen bij de toekomstige energievoorziening van de regio.

10 urgente punten

De schaarste op het elektriciteitsnet neemt toe, zowel landelijk als regionaal. Dit ondanks de maximale inzet van geld, tijd en mensen door de netbeheerders. Er is dringend actie nodig om de gevolgen voor de economie en de energietransitie te beperken. In de Taskforce Friesland wordt samen met gemeenten, provincie en beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, gekeken naar de opgave voor de toekomst en de mogelijkheid om daarin te prioriteren. De gezamenlijke netbeheerders vragen de formateurs in een brief om prioriteit aan de hand van 10 urgente punten.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.

Bekijk gerelateerd nieuws: