elektriciteitsnet Doetinchem Gelderland nieuws bedrijvenpark A18

Maximale capaciteit op het elektriciteitsnet van het A18 bedrijvenpark in Doetinchem bereikt

Achterhoek A18 bedrijventerrein

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in de regio Doetinchem en Wehl de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit - zoals ondernemers op A18 Bedrijvenpark - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen, in hun vraag voorzien.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet in een deel van de gemeente Doetinchem bereikt. Naast A18 Bedrijvenpark worden ook het centrum van Wehl en het buitengebied geraakt. 

Knelpunt voor leveren en terugleveren 

In de Achterhoek knelt het elektriciteitsnet zowel voor het leveren als terugleveren van elektriciteit. De grote vraag naar elektriciteit wordt vooral veroorzaakt door de economische groei in de regio waardoor bedrijven sneller hun activiteiten uitbreiden of ondernemers nieuwe activiteiten starten. Daarbij vragen ondernemers soms wel tot vijf keer meer elektriciteit dan een paar jaar geleden. Voor terugleveren van groene stroom zien we met name een groei in zonnepanelen op bedrijfsdaken. Daar is het elektriciteitsnet niet voor ontworpen. De energievraag in de Achterhoek is van oudsher laag, omdat het een dunbevolkt buitengebied betreft. Dit betekent dat het energienet in deze omgeving uit dunne kabels bestaat, oftewel kabels met minder capaciteit die niet geschikt zijn voor de toenemende energievraag en duurzame opwek. Vooral in het buitengebied is er in het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit beschikbaar om zon op bedrijfs- en agrarische daken aan te sluiten. 

Energienet moet worden uitgebreid  

Nu de maximale capaciteit van het lokale elektriciteitsnet bereikt is, moet dit worden uitgebreid. Pas daarna kan Liander grootverbruikers zoals kantoren en bedrijven voorzien in de door hen gewenste capaciteit. Liander gaat hiervoor het middenspanningsnet versterken en uitbreiden. Het huidige 10.000 volt net wordt uitgebreid naar een 20.000 volt net. Hiermee wordt de netcapaciteit ongeveer verviervoudigd. Deze uitbreiding is afhankelijk van de uitbreiding van elektriciteitsstation Doetinchem die op zijn vroegst in 2025 is gerealiseerd. Hiermee wordt het knelpunt voor het leveren van elektriciteit opgelost. Voor het oplossen van het knelpunt voor terugleveren van groene stroom is Liander afhankelijk van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet. 

Om goed te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wat dit betekent voor het energienet is  Liander continu met de gemeente in gesprek. Het is dan ook belangrijk dat ondernemers hun plannen tijdig kenbaar maken bij de gemeente, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. En ondernemers weten waar ze aan toe zijn. 

Het bereiken van de maximale capaciteit heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, tenzij ondernemers die een grootverbruikaansluiting hebben het gecontracteerd vermogen willen verhogen.