Maximale capaciteit elektriciteitsnet Berg en Dal bereikt

congestie Berg en Dal

Na andere locaties in Nederland heeft het elektriciteitsnet in Berg en Dal en omgeving de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van stroom. We werken bij Liander erg hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. En we ontwikkelen ook oplossingen om meer capaciteit te creëren. >>

Pas daarna kunnen grootverbruikers van elektriciteit (zoals ondernemers, agrariërs, supermarkten en scholen) die zich in dit gebied willen vestigen of willen uitbreiden worden voorzien. De definitieve oplossing is het bouwen van een nieuw elektriciteitsstation. Liander en de gemeente Berg en Dal zijn hierover al in gesprek.  

Maximale capaciteit elektriciteitsnet Berg en Dal bereikt

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft nu ook het elektriciteitsnet in Berg en Dal - en omgeving - de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kunnen grootverbruikers van elektriciteit - zoals ondernemers, agrariërs, supermarkten en scholen - die zich in dit gebied willen vestigen of willen uitbreiden in hun vraag worden voorzien.  

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Door deze drukte heeft regelstation Leuth, dat een deel van de gemeente Berg en Dal voorziet van elektriciteit, de maximale capaciteit bereikt. 

Energienet uitbreiden 

Het elektriciteitsstation Leuth voorziet de omgeving van Berg en Dal (Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom) van elektriciteit. Nu de maximale capaciteit van het station bereikt is, moet er worden uitgebreid. Pas daarna kan Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich in deze gebieden willen vestigen of bestaande grootverbruikers helpen. Het bereiken van de maximale capaciteit heeft overigens geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, tenzij ondernemers die een grootverbruikaansluiting hebben het gecontracteerd vermogen willen verhogen.  

Oplossing

De definitieve oplossing voor Berg en Dal en omgeving is het bouwen van een nieuw elektriciteitsstation. Hierover zijn Liander en de gemeente Berg en Dal al in gesprek. Een nieuw elektriciteitsstation heeft een gemiddelde doorlooptijd van 5-7 jaar. Er moeten een aantal stappen worden doorlopen, waaronder: grondaankoop, ontwerp, bestemmingsplanwijziging, vergunningstraject en uiteindelijk de realisatie onderstation. De realisatie van het onderstation zelf duurt tussen de 1,5 en 2 jaar. 

Versterking elektriciteitsnet pure noodzaak 

Nelson Verheul, wethouder van de gemeente Berg en Dal: “Ondanks de inzet op energiebesparing, zie je dat de elektriciteitsvraag enorm toeneemt door allerlei ontwikkelingen. Denk aan meer airco’s, meer thuiswerken en warmtepompen. Dit vraagt om slimme oplossingen waarbij vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd is versterking van het net pure noodzaak om het licht te laten branden.”