Hoge energieprijzen: rol van netbeheerder en energieleverancier

Hoge energieprijzen: rol van netbeheerder en energieleverancier

De afgelopen tijd zijn de hoge prijzen voor gas en elektriciteit veel in het nieuws. Dat komt onder andere door een afnemende productie van gas uit Nederland en de rest van Europa. Dat leidt tot meer afhankelijkheid van import uit andere landen buiten Europa. Op dit moment zijn de reserves van de gasopslagen laag door een wereldwijd hoge vraag en relatief lage levering van Russisch gas. Deze reserves zullen moeten worden aangevuld door extra energie in te kopen ter voorbereiding op meer vraag in de winter.

De rol van netbeheerder en energieleverancier

Nederland heeft een van de betrouwbaarste energienetten van de wereld. De netbeheerders, en daar is Liander er een van, zijn verantwoordelijk voor de aanleg van kabels en leidingen, het transport van elektriciteit en gas en beheren het energienetwerk. We maken het mogelijk dat energieleveranciers energie bij u kunnen leveren. Een energieleverancier levert de energie die u thuis of in een bedrijf gebruikt. Een leverancier koopt deze energie in op de energiemarkt of produceert zelf energie en verkoopt het gas en de stroom vervolgens aan u, via het energienetwerk dat door de netbeheerder onderhouden wordt.

Wanneer u energie afneemt, betaalt u altijd netbeheerkosten. U betaalt de netbeheerkosten aan uw energieleverancier, deze zijn namelijk doorberekend in uw termijnbedrag. De energieleveranciers betalen de netbeheerders. Klanten met een grootverbruikaansluiting hebben wel een apart contract voor het netbeheer. Om energie te ontvangen zijn alle aangesloten klanten verplicht een contract met een energieleverancier af te sluiten. Wij als netbeheerder hebben geen directe rol in het afsluiten van het energiecontract.

Regelgeving om leveringszekerheid te waarborgen

Er is vanuit de overheid regelgeving om de leveringszekerheid van energie te waarborgen. Het eenzijdig aanpassen of beëindigen van een vast energiecontract door een energieleverancier is wettelijk niet toegestaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan hier tegenop treden door energieleveranciers via een dwangsom te manen om de levering te hervatten.

Wanneer een leverancier niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, kan de ACM de vergunning van een energieleverancier intrekken. Als dit gebeurt, worden de getroffen klanten automatisch zo snel en goed mogelijk toebedeeld aan een andere leverancier. Tijdens het leveringszekerheidsproces spelen wij als netbeheerders een rol om zorg te dragen dat elke consument energie geleverd krijgt. Daarnaast houden regionale netbeheerders toezicht dat aangesloten klanten zo snel en goed mogelijk worden toegewezen aan een andere energieleverancier. 

Beleid van de netbeheerder

Als een aangesloten klant geen leveringscontract heeft afgesloten bij een energieleverancier, is de afgeleverde energie niet toe te wijzen aan de leverende marktpartijen. Dit noemen we netverlies. Als aangesloten klanten langere tijd geen leveringscontract hebben bij een energieleverancier, zijn netbeheerders in het uiterste geval genoodzaakt om klanten af te sluiten om netverlies te voorkomen. Maar ook om onveilige situaties te voorkomen. Denk hierbij aan gasleidingen die in de grond blijven zitten waarvan de klant onbekend is. Om energie te ontvangen, blijven aangesloten klanten daarom verplicht een contract met een energieleverancier af te sluiten. Neemt u contact op met een (andere) energieleverancier en vraag naar de contractmogelijkheden.

Het eenzijdig aanpassen of beëindigen van het energiecontract door een energieleverancier is geen juiste procedure. Hiervan kunnen consumenten een melding maken bij de ACM en eventueel een andere leverancier nemen. Als u geen leverancier kunt vinden online, probeer hen dan te bellen. Mocht u hier niet uitkomen, bel dan met de ACM. Energieleveranciers mogen klanten niet weigeren.

Energiebesparing via de slimme energiemeter

De slimme energiemeter biedt mogelijkheden voor klanten om het dagelijks verbruik bij te houden. Hierdoor kunt u eventueel sluipverbruik signaleren, en slimmer en zuiniger met energie omgaan. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat huishoudens die dit doen een stuk zuiniger zijn, met een gemiddelde besparing van 2,2 procent voor stroom en 6,9 procent voor gas.

De impact minimaliseren

We houden de ontwikkelingen met de energiesector nauwlettend in de gaten, zodat we samen met de ACM, politiek en energieleveranciers de gevolgen voor huishoudens en bedrijven zoveel mogelijk minimaliseren. Hiervoor zijn al stappen ondernomen. De Europese Unie heeft voor lidstaten een toolkit met maatregelen gepubliceerd. Daaronder vallen maatregelen om energiearmoede te bestrijden, maar ook versnelling in isolatie- en verduurzamingsmaatregelen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Regionale netbeheerders winnen Computable Awards 2021

Regionale netbeheerders winnen Computable Awards 2021

Op 3 november hebben de vakjury van de Computable Awards én het publiek het programma C-ARM tot winnaar uitgeroepen in ...

Lees artikel